Erdoğan Arıpınar

//icdn.posta.com.tr/images/none/16x9.jpg

Acemi nalbant!

Çarşamba, 04 Ağustos 2010 - 05:00

Atın Türk dünyasında yeri çok
büyüktür. Hiçbir ülkenin
dilinde olmayan at lugatı Türk
dilinde vardır. Atın rengi olmaz.
Doru olur. Kırmızı,
beyaz, siyah değil! Al,
doru, kır, yağız denilir.
Usta olmayanlara, işi
tam bilmeyenlere emanet
edilen işler için de; Türk
illerinde “Acemi nalbant
gavur eşeğinde öğrenir”
tabiri kullanılır. Çünkü
nallanacak hayvanlarda
yanlış bir çivi hayvanı
sakat bırakır.
Gazetelerde bir haber:
“İBB Bağcılar’a Spor
Salonu yaptıracak.”
Bugüne kadar
Türkiye’de uzmanların yapmadığı,
spor salonlarının, havuzların halini
çok yakından bilirim. Bazısı olimpik
ölçülere uymaz, uluslararası yarış
yapılamaz. Bazılarının tabanları su
sızdırır, bazıları çok amaçlı
yapılmadığı için güdük kalır. Şimdi,
sorumuzu soralım: Türkiye’deki
başta belediyeler olmak
üzere; tüm kuruluşlar spor
tesisleri yaparken hangi
yolu izliyorlar? Cevabı
açık; kendileri kimseye
danışmadan ihaleye
çıkartıyorlar. Kazanana
“yap” diyorlar. O da
herhangi bir yapı gibi
yapıyor. Aslında izlenecek
yol şudur: İlk defa Gençlik
ve Spor Genel
Müdürlüğü’ne danışmaları
lazım. Ne tür bir tesis
yapmak istediklerini,
maliyetini, kapasitesini
bildirmeleri lazım. Uluslararası
arenada yapılmış örneklerinin,
planlarını GSGM’den veya
Olimpiyat Komitesi’nden istemeleri
lazımdır. Ondan sonra, verilen
belgelere göre tesisin ihaleye
çıkarmaları yapılırken, konusunda
uzman bir teknik ekip tarafından da
denetlenmeleri işin olmaz olmazıdır.
Ülkede bu alanda bir başıbozukluk
olduğu gerçek. Bunun için bir
kanun çıkarmak gerekirse TBMM’de
çıkarılmalı. T.C. hudutları dahilinde
spor tesisi yapacak kurumlar bu
kurallara uymalı denilmelidir.
Yoksa önceden olduğu gibi; havuzlar
etrafına masa konulup yiyip, içilen
gazinolara dönüşür. Ya da statlarda
hayvanlar otlar. Bu ülkede artık
acemi nalbantlara yer olmamalı.
21’inci yüzyıla yürürken özellikle
yerel yönetimleri çok iyi seçmeli ve
çok iyi denetlemeliyiz. Kentlerin
sahipleri onlardır. Yanlış seçim
kentleri kentlikten çıkarır.