'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' nedir?

Salı, 24 Şubat 2015 - 05:00

Genç kızımız Özgecan'ın katli nedeni ile failin cezalandırılması tartışması yapılıyor. İdam cezası yeniden getirilsin tartışmaları yanında, idam yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının varlığından söz ediliyor. Bizler müebbet hapis cezasını duyarız; ömür boyu hapiste yatmak. Peki, bunun ağırlaştırılmışı nasıl oluyor? L.K.

Avrupa Birliği kuralları içinde idam cezası olmadığı için biz de idam cezasını kaldırdık. Bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildi. Soruyu soran okuyucum da diğer okuyucularım da biliyor ki müebbet hapis demek ‘ölene kadar hapiste kalmak’ demek. Peki bunun daha ağırı ne olabilir? Anlatayım. Biraz uzun ama ben kısaltarak anlatacağım. Evet müebbet hapis cezasına çarptırılmak demek ömür boyu hapiste yatmak demektir. Bizim ceza kanunumuzun 48’inci maddesi müebbet hapsin tarifini şöyle yapıyor: “Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.” Aynı madde içinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının da tarifi var, o da şöyle: “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.” Tarifteki fark ağırlaştırılmış müebbet hapisin kanun ve tüzükte belirtilen şekilde çektirileceği yönünde. Peki bu fark neleri içeriyor? Yukarıda ne dedik? “Müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder” derken bunun kanun ve yönetmeliklerde açıklanmış bazı uygulamaları var. Mesela:

[[HAFTAYA]]

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahküm edilmiş olanlar 24 yılını çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabilir. Görüldüğü gibi demek ki ölene kadar hapis cezası verilse bile hükümlü ölene kadar hapiste kalmıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar demek ki 30 yıl yatar, müebbet hapis cezasına çarptırılanlar ise 24 yıl yatıyor. Sonra özetle; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar :

- Tek kişilik odada barındırılır

 - Günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır

- Kurum idare kurulunun uygun gördüğü hallerde 15 günde bir kez olmak üzere (çok yakınları ile) süresi on dakikayı geçmemek üzere telefonla konuşabilir.

- Eşi, altsoy ve üst soyu kardeşleri ve vasii belirlenen gün ve saatte 15 günlük aralarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

Saydıklarım önemli farklılıklar. Ancak bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte bir de müebbet hapis cezasına çarptırılanlar için koşullu salıverme süresi uzar, iki tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için bu süre daha da uzundur. Görüldüğü gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı farklıdır. Bir insanın tek başına hayatını idame ettirme mecburiyetindeki zorluğu düşünebiliyor musunuz? Yukarıda saydığım şartlarda geçecek 30 yıl, nasıl geçer? 30 yaşında cezaevine girip tek başına yaşayıp 60 yaşında çıkmak, çok korkunçtur. Ben bu kanun değişikliği yapılır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilirken, şartları arasına “aflardan da yararlanamaz” hükmünün getirilmesine taraftardım ama o olmadı.