ALES değişti!

ÖSYM 2010 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar döneminde bazı önemli değişiklikler uygulama kararı aldı

ALES değişti!

POSTA İNTERNET

ALES'e iki hafta kala sınava girecek adaylar sınav telaşıyla uğraşırken dikkatlerden kaçan bir başka nokta, ÖSYM'nin sınavın uygulanışında yaptığı değişiklikler oldu.

100 SÖZEL 100 SAYISAL SORU

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50'şer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 50'şer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacak. Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaklar.

Hatırlanacağı üzere 2010 bahar döneminde yapılan ALES sınavında sözel bölümünde 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Test) ve sayısal bölümde 40’ar soruluk iki test yer almaktaydı. Bütün adaylar her üç testi de cevaplamak durumundaydı.

Yeni sınavda ise 50’şer soruluk 2 sayısal ve 2 sözel olmak üzere 4 test bulunmakta ve her aday bu 4 testten sadece 3’ünü cevaplandıracak. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanıyor. Sözel Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Her dört testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

PUANLAMA

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacak.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Bunun yanı sıra sayısal ağırlıklı puan için Sözel-2 testi; aynı şekilde sözel ağırlıklı puan için sayısal-2 testi, eşit ağırlıklı puan için ise sözel-2 testi puan getirmeyecek.

POSTA İNTERNET