Bilim & Teknoloji »

Altın külçe üreten bakteri keşfedildi

C-metallidurans bakterisi üzerinde araştırma yapan bilim insanları, bakterinin atığını incelediklerinde şoka döndü. İnceledikleri bakteri resmen külçe altını bünyesinden dışarı atıyordu