Anayasa paketinde 7 madde komisyonda kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürüyor.

Cuma, 09 Nisan 2010 - 17:24

Anayasa paketinde 7 madde komisyonda kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürüyor.

Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 1. maddenin görüşmelerine başlanırken, maddenin kamuoyunda, "kadınlar, yaşlılar ve engellilere pozitif ayrımcılık getiriyor" şeklinde bilindiğini anımsattı.

Dünyada kadın milletvekili sayıları konusunda rakamsal bilgiler veren Kuzu, Türkiye'deki oranın düşüklüğüne işaret etti.

Kuzu, yerel düzeyde durumun daha vahim olduğunu, sadece 18 kadın belediye başkanının olduğunu söyledi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, maddenin, muhtemel bir halk oylamasında pakete "evet" oyu verilmesi için konulduğunu iddia etti. Kart, "Temel hakları referanduma götürmek ne kadar doğru? Siyasi rant hedefleniyor.

Getirilen değişikliğin başka bir amacı mı var?" diye sordu.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, değişiklikte, bir anayasada düzenlenmemesi gereken ayrıntılara girildiğini belirterek, "Böyle anayasa olmaz" dedi.

Komisyon Başkanı Kuzu, "Olmaz ama 367'den sonra böyle oldu" diyekonuştu.

Bal, "niyetin halis olmadığını" ileri sürerek, "Bizim böyle bir işe 'evet' dememiz mümkün değil" dedi.

"AKP'nin kutuplaşma yaratarak geçmişte oy aldığını", yine aynı oyunun oynandığını iddia eden Bal, "Bu yol hayırlı bir yol değildir. MHP hiçbir şekilde
katkı vermeyecektir" ifadesini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, madde ile kadınlar lehine düzenleme getirildiğini anımsattı. Atilla Kart'ın, "gerisinde ne var" sorusu
yönelttiğini ifade eden Türkmenoğlu, "Röntgenini mi çekeceğiz? Madde çok açık.

Farklı arayışlara girmeye gerek yok" dedi.

CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, maddeyi "hapı yutturmak için dışına konulmuş şeker" olarak nitelendirerek, "İçi zehirdir" değerlendirmesi yaptı.

ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİM ALANI SINIRLANDIRILIYOR


MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, tepkisel bir anayasa çalışmasının söz konusu olduğunu savundu.

Dünyanın hiçbir yerinde temel hakların referandum konusu yapılmadığını belirten Korkmaz, bu konuların ayrı bir metinde düzenlenmesi gerektiğini ifade
etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mahmut Durdu, zaman zaman esprilerle müdahale edilen konuşmasında, değişikliğin gelecek döneme bırakılması dışında CHP
ve MHP'nin "söylediklerinin hoşuna gittiğini" belirterek, "Allah bize bu görevi vermiş. Biz, Recep Tayyip Erdoğan, siz de Deniz Baykal ve Devlet
Bahçeli'yi dinlemeyin. Hukukçu kimliğimizle bu işi bitirelim" dedi.

Burhan Kuzu'nun, "Olacak şey mi söylediğin" şeklindeki sözleri gülüşmelere neden oldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, maddedeki düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin denetim alanının sınırlandırıldığını, mahkemenin iradesinin hedef
alındığını öne sürdü.

SİZ KİMSİNİZ?


Yeniden söz alan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, "Sayın Cumhurbaşkanı kanuna karşı hile yoluyla Anayasa Mahkemesine yedek üye atıyorsa, 'imza tartışmalarına bir çizik atın' diyorsa, biz size niye güvenelim?" diye sordu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Biz size niye kendimizi ispat etmekle mükellef olalım? Siz kimsiniz? Cumhuriyetin sahibi misiniz? Çok çirkin bir ifade" dedi.

Kart, öyle bir kompleksin içinde olmadıklarını, sözlerinin başka yerlere çekilmemesi getirdiğini belirterek, "Ben devletin sahibi olmaktan söz etmiyorum.

'Devlet benim' demiyorum. Demokrasideki uzlaşma kavramından söz ediyorum.

Demokrasi araç olarak kullanılıyorsa, onlarca somut örnek yaşanıyorsa, bizde güvensizlik doğmasının doğal olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.

Kart'ın ardından söz alan CHP Mersin milletvekili İsa Gök, "Hiç kimse CHP'ye 'siz kimsiniz ki' demesin. Bunun hesabını sorarız. Herkes haddini bilsin" dedi.

Bilen, "Siz de haddinizi bilin" karşılığını verdi.

1. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi değiştirilerek kabul edildi.

Komisyonda, Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde değişiklik öngören birinci maddesi ele alındı. Uzun süren konuşmaların ardından CHP ve Ak Parti milletvekilleri, madde üzerinde değişiklik yapılması amacıyla önerge verdi.

CHP'lilerin verdiği önerge reddedilirken, Ak Parti milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddede yapılan değişiklikle, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere de “pozitif ayrımcılık” uygulanacak.

Buna göre, Anayasa'nın 10. maddesine, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” şeklindeki 2. fıkrasına, “Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” ibaresi eklendi.

2. madde

TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesi de kabul edildi.

Kabul edilen 2. maddeye göre, Anayasa'nın, "Özel Hayatın Gizliliği" başlıklı 20. maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Bu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsayacak. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilecek.

3.madde


Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin 3. maddesi de kabul edildi.

Kabul edilen madde, Anayasa'nın "Seyahat Hürriyeti" başlıklı 23.maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre, vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilecek.

4. madde

Söz konusun düzenlemeyle, Anayasa'nın "Ailenin Korunması" başlıklı 41. maddesinin başlığı "Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları" şeklinde değiştiriliyor, maddeye, çocukların korunması konusunda hükümler ekleniyor.

Maddeye eklenen hüküm şöyle:
"Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alır." Bu arada, teklifteki "yeterli himaye" ifadesi, CHP'lilerin önergesiyle "korunma" olarak değiştirildi.

5.madde

Anayasa değişiklik teklifinin 5. maddesi de TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Maddeyle, Anayasa'nın "Sendika Kurma Hakkı" başlıklı 51. maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, değişikliğin sendikaları zafiyete uğratacağını öne sürerek, "Yandaş kurumlara yandaş sendikalar da eklenecektir" dedi.


6. ve 7. madde

TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifinin 6. ve 7. maddeleri kabul edildi.

Teklifin 6. maddesinde, AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergeyle değişiklik yapıldı.

Buna göre, memurlara ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilecek, kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak.

Düzenlemeyle, toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.

Kabul edilen 7. maddeye göre ise grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak.

Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılacak.

AA