Andımız'a devam

Danıştay, "Öğrenci Andı" başlıklı maddenin yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti

Andımız'a devam

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı maddesinin yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

Bir kişi, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesinin, "Anayasa"ya, uluslar arası sözleşmelere ve insan haklarına aykırı olduğu, tercih hakkının kaldırıldığı, yasal dayanağının bulunmadığı" öne sürerek, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Davanın ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti. Daire, "idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği kuralı bulunduğunu" anımsatarak, davada bu koşulların oluşmadığına işaret etti.

Davacı, bu karara itiraz ederse, dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gidecek. Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin iptal istemini ise daha sonra esastan karara bağlayacak.