Anlaşılmıyor

Cumartesi, 17 Nisan 2010 - 05:00

Türkçe konuştukları halde niçin anlaşamıyorlar?
- 3 madde hariç getirin öbürlerini.
3 madde mi, 3 konu mu?
Adını koyun şunun.
İster 3 madde, ister 3 konu...
Söyler misiniz o üçlük paketi ne yapacağız?
a) Referanduma sunacaksınız.
b) Rafa kaldıracaksınız.
c) Gelecek döneme saklayacaksınız.
Hangisi?
Hiçbir şey anlaşılmıyor.
*
Baykal ne önermiş oldu da Başbakan önce peki sonra hayır dedi?
Anlaşılmıyor.
Dosyanın kapağını bile açmazken birdenbire bu öneri nereden çıkıyor? Yâni değişmiş olan nedir?
Anlaşılmıyor.
Başbakanın kapısı hâlâ açık mı, sofra hazır mı? Yoksa külliyen red mi? O da anlaşılmıyor.
*
Halkoyu’ndan geçse bile bu iş yine mahkemeye gidecekse, hâlâ neyin mutabakatı aranmaktadır?
Anlaşılamıyor.
Biraz derinlere inelim...
- Kendi yargısını yaratmak isteyenler var.
Ağır bir itham.
Ama Anayasa Mahkemesi’nin yeni yapılanmasına gene Anayasa Mahkemesi karar verecekse, ne biçim bir mekanizma bu?
Benim annem hem öğretmen, hem doktor, hem mühendis, hem avukat, hem savcı... Nasıl olur?
Anlaşılamıyor.
*
En anlaşılamayan nedir, bilir misiniz? “Bu meclis anayasa yapamaz”dan “yapabilir”e nasıl gelinmiştir?
Daha da felaketini söyleyeyim. “İrticai faaliyetlerin odağı” madem meşruiyet tartışması getirmektedir, böyle bir keşmekeşin içinde CHP’nin işi nedir?
Anlaşılamıyor.
Çaylarını içip giderler mantığı, çok daha tutarlıydı.
Ama biliyorum ki atı alan Üsküdar’ı geçince kabak yine Baykal'ın başına patlayacak.