At yarışları da özelleştiriliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışından düzenlenen at yarışları üzerine müşterek bahis kabul etme hak ve yetkileri özelleştiriliyor

28 Kasım 2013, Perşembe 10:40
A A

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre, yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, birlikte veya ayrı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilen veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar, bunlar üzerindeki yapı ve tesisler, sözleşme süresince bedelsiz olarak at yarışları düzenleme lisansı sahibinin kullanımına verilecek.

Özelleştirme sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yurt içinde at yarışları düzenleyemeyecek, düzenletemeyecek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edemeyecek.

Bakanlık, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye, denetlemeye yetkili olacak.

SOSYAL POLİTİKA MERKEZİ OLUŞTURULUYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Türk Standartları Enstitüsü’nün en yüksek karar organı olan Genel Kurul’da ve teknik kurul ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nda temsil edilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Sosyal Politika Merkezi kurulacak.

Teklif, korumalı işyerlerinin kurulmasını da teşvik ediyor; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarına yeni bir fıkra ekliyor. Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi, her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süreyle uygulanacak. Yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamayacak. Bu oranı, engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Korumalı işyerleri, çevre temizlik vergisinden muaf tutulacak. Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılacak.

OTOYOLLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER DE YAPILIYOR

Teklif, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım, işletme ve hizmet tesislerine yönelik esasları yeniden düzenliyor.

Teklife göre, otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmayacak. İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar, geçiş ücret tarifeleri, artış oranları, işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmelerde düzenlenecek.

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir bedel alınmaksızın işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 30 yıl süreyle Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yüzde 100 hisselerine sahip olduğu anonim şirkete verilecek.

İşletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden, yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak.
Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışı tamamlanıncaya kadar bu şirketteki kamuya ait hisseler ile oluşturulması halinde imtiyazlı hisseler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bakan tarafından idare ve temsil edilecek.

AA

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;