Atama kararları

Atama kararları

Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlıklarına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına TÜİK Uzmanı Nilgün Dorsan, Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığına Okan Uçanok, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de Hülya Ertürk Koç atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Burhan İnan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında açıkta bulunan Muğla İl Müdürlüğüne de Ahmet Dallı getirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan yardımcıları Yahya Adıyaman ve Veysel Uyar da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.