Avrupa Konseyi'nde Dönem Başkanı'yız

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını Türkiye adına Makedonya'dan devraldı.

Avrupa Konseyi'nde Dönem Başkanı'yız

Davutoğlu, bakanlar komitesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca, Avrupa'da siyasi istikrar ve demokratik güvenliği sağlayan Avrupa Konseyi'nin, Avrupa ve uluslararası siyaset sahnesindeki rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması için çaba göstereceğini söyledi.

Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini güvence altına alan ve ortak değerler ve ilkeler Avrupa'sını temsil eden örgütün güçlenmesini hedef aldığını ifade etti.

AİHM'DE REFORMA BÜYÜK ÖNEM

Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin reform sürecinin hızlandırılmasının dönem başkanlığı boyunca en fazla önem vereceği konuların başında geldiğini ifade eden Davutoğlu, Avrupa Konseyi'nin denetim organlarının güçlendirilmesi için ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması konusunda çaba gösterileceğini söyledi.

Davutoğlu, Avrupa toplumlarının çok kültürlülükten dolayı karşılaştığı sorunların giderilmesi için Türkiye'nin çalışacağını ifade etti.

Avrupa Konseyi'nini reform süreci konusunda Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde olacağını kaydeden Davutoğlu, şubat ayında AİHM'nin reform konusunda İsviçre'nin Interlaken kasabasında alınan kararlarının da yakın takipçisi olacağını söyledi.

Davutoğlu, bu konuyla ilgili Türkiye'nin İzmir'de nisan ayında bir konferans düzenleyeceğini belirtti.

SEÇKİN ŞAHSİYETLER GRUBU

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin önerdiği, Almanya'nın eski dışişleri bakanlarından Joschka Fischer'in başkanlığını yaptığı ve yine Türkiye'den Ayşe Kadıoğlu'nun üyesi olduğu "Seçkin Şahsiyetler Grubu"nun rolünün güçlendirilmesini için çalışacaklarını ifade etti.

Avrupa Konseyi, yaşlı kıtada demokrasi ve insan hakları gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele ediyor.

Avrupa Konseyi'nin en önemli kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, üye ülkelerde insan hakları ihlaline uğrayan kişilerin etkili bir şekilde haklarını aradıkları bir merkez olma özelliği gösteriyor.

İşkence ve kötü muameleyle mücadele, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele komiteleri, Venedik Komisyonu gibi bir çok prestijli kurumu bünyesinde bulunduran Avrupa Konseyi, üye ülkelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun hareket etmeleri konusunda etkili rol oynuyor.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi kurumları da içinde bulunduran Avrupa Konseyi, Avrupalı parlamenterlerin, demokrasi konusunda işbirliği ve gerekli denetimlerde bulunmasına ve yerel yönetimlerde demokrasilerin gelişmesine katkı yapıyor.

AKPM  başkanlığına ocak ayında seçilen Mevlüt Çavuşoğlu, bu görevi iki yıl sürdürecek.

Türkiye son olarak, Hikmet Çetin'in dışişleri bakanlığında 1992 yılında Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstlenmişti.

HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'DE YÜKSEK STANDARTTA DEMOKRASİYİ GELİŞTİRMEK

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'de yüksek standartta bir demokrasiyi geliştirmeye hedeflediklerini'' söyledi.

Davutoğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Makedonya'dan devralması dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi,

Davutoğlu, bir soru üzerine verdiği yanıtta, Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti ve hükümetin bu süreci devam ettirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Hukuk devleti ilkesi ve demokratikleşme konusunda önemli yol kat edildiğini ancak daha atılacak adımların olduğunu kaydeden Davutoğlu, insan hakları konusunda hiç bir ülkenin mükemmel olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin daha önce AKPM'nin denetim sürecinde olan bir ülke olduğunu hatırlatan Davutoğlu, yapılan reformlarla birlikte bu sürecin kaldırıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, dönem başkanı olarak Türkiye'nin Avrupa kıtasının en eski ve kapsamlı kuruluşu olan Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin reformu konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca, Avrupa'da siyasi istikrar ve demokratik güvenliği sağlayan Avrupa Konseyi'nin, Avrupa ve uluslararası siyaset sahnesindeki rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması için çaba göstereceğini söyledi.

Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini güvence altına alan ve ortak değerler ve ilkeler Avrupa'sını temsil eden örgütün güçlenmesini hedef aldığını ifade etti.

AKPM BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU

AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Konseyi'nin iki temel organı olan Bakanlar Komitesi ile kendisinin başkanlığını yürüttüğü AKPM arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

"Türkiye'nin dönem başkanlığı önceliği olan konuların AKPM'nin öncelikleri ile örtüşmesinden duyduğu memnuniyeti" ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin öncelikleri arasında olan Avrupa Konseyi'nin reform süreci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) reformu için başlatılan Interlaken sürecinin devam ettirilmesi ve Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılımı konusunda AKPM'nin içtenlikle destek vermeye devam edeceğini" belirtti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na başarılı bir dönem başkanlığı diledi.

AA

3