Babanız 24 Haziran 2010 tarihinde emekli olabilir

Perşembe, 27 Mayıs 2010 - 05:00

Soru: Babam 1 Ocak 1959 doğumlu. Bağ-Kur başlangıcı 24 Şubat 1987. 23 yıl 2 ay 14 gün prim ödemesi gözükmektedir. 20 ay askerlik borçlanması yaparsa, ne zaman emekli olur? Mehmet ATAK

Cevap:
Babanız sigorta başlangıç tarihinden önce 20 ay askerlik yapmış olmalı. Babanız askerliğini borçlanırsa, başlangıç tarihi 20 ay geri gider ve emekli olmak için, 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olur. Babanız, prim ödemesini 35 tam yıla tamamlayacağı 24 Haziran 2010’da emekli olabilir.

Eşiniz Emlak Vergisi ödemeyeceği gibi ödediklerini de geri alabilir
Soru: Özel bir bankadan emekli memurum. Kendime ait bir yazlığım ve eşimle ortak bir evimiz var. Her yıl, her ikisinin de Emlak Vergisi’ni ödüyorum. Eşimin de yarım hissesini ödüyoruz.
Eşim de emekli. Başka mal varlığımız yok. Emlak Vergisi’ni nasıl ödeyeceğim hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. Gülseren ÇÖL

Cevap:
Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olan ve emekli aylığından başka geliri olmayanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, engelliler ve hiçbir geliri olmayanların Emlak Vergisi oranı Bakanlar Kurulu’nca sıfıra indirildiğinden, Emlak Vergisi ödemiyorlar.
Emekli olan eşinizin emekli aylığından başka geliri yoksa, hissedarı olduğu daire için Emlak Vergisi ödemez. Sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanmak için, ‘Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form’u doldurarak bağlı olduğu belediye vergi dairesine başvurması yeterli. Ayrıca eşiniz geçmiş 4 yılda ödediği Emlak Vergisi’nin düzeltme yoluyla iadesini talep edebilir.
Bunun için de belediye başkanlığına bir düzeltme dilekçesi yazması yeterli. Sizin ise, Türkiye sınırları içinde hisseli de olsa birden fazla daireniz olduğundan, her iki daireniz için Emlak Vergisi ödemeniz gerekiyor.

Tasfiyeye giren AŞ’nin yönetim kurulu üyesi isterse Bağ-Kur’dan çıkar
Soru: 11 Mart 1985’te kurulmuş olan anonim şirkete (AŞ), müşterimizin kızı 13 Eylül 2007’de ortak oldu ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi seçildi. Şirketi 9 Ocak 2008’de genel kurul kararı ile tasfiyeye soktuk. 28 Temmuz 2009’da tasfiyesi tamamlanmış olup şirket kapanmıştır.
Bağ-Kur, 1 Ekim 2008- 28 Temmuz 2009 tarihleri arası itibarıyla müşterimizin kızının resen Bağ-Kur kaydını yapmış. (9 ay 27 Gün) Mayıs 2010 itibarıyla da 2755 TL prim borcu gözüküyor. 12 Mayıs 2010 tarih 27579 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (sigortalılığının sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü) ile ilgili 14/f maddesi ‘Sigortalının talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte sona erer’ diyor.
Biz de bu maddeye göre, 1 Ekim 2008’den önce şirketimiz tasfiye kararı almış olduğundan, Bağ-Kur kaydının tamamen iptal edilmesini sağlayabilir miyiz? Cengiz ÖZTÜRK

Cevap:
Müşterinizin kızı gibi süresi içinde Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri, 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılıyor. Müşterinizin kızının sigortalılığı da 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılmış. Ancak müşterinizin kızı, süresi içinde Bağ-Kur’a kayıt olmayarak Bağ-Kur sigortalısı olmama iradesi sergilemiş.
1 Ekim 2008’den öncesi için Bağ-Kur yükümlülüğü yok. Şirket tasfiye sürecinde olduğundan aşağıda belirttiğimiz yasa hükmünce, 1 Ekim 2008’den sigortalı olma yükümlüğü ortadan kalktığından, sigortalılık tescili için başvuru dahi yapmamış. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ‘Sigortalılığın Sona Ermesi’ başlıklı 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının b/3 bendi hükmüne göre, sorunuzda belirttiğiniz yönetmenlikle belirlenen usul ve esaslarda, yönetim kurulu üyesi AŞ hissedarının talep etmesi halinde, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına karar verildiği tarihten itibaren sigortalılığı sonlandırılır.
Ortaklar Kurulu’nun tasfiye kararına ilişkin belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, müşterinizin kızının sigortalılığı sonlandırılıp, prim borçlarının da terkin edilmesi gerekir. Aksi bir uygulamada, iş mahkemesine dava açarak prim borcundan yargı yoluyla kurtulmamanız için hiçbir neden yok.

Bir iki yılda emekli aylığını artırmak mümkün değil
Soru: 19 Ağustos 1993 SSK girişliyim. Bu yılın sonunda prim günüm doluyor. Günüm dolduktan sonra, prim ödemeye devam etsem, daha fazla maaş alabilir miyim? Kaç yıl ödersem fazla maaş alırım? Selma ARAT

Cevap:
Artık son bir iki yıldaki prim ödemesiyle emekli aylığını yükseltmek mümkün değil. Tüm çalışma döneminde üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı, ortalama aylık kazanç tutarını belirleyerek emekli aylığında etkili olabiliyor.
Tabii ki ortalama kazancın yüzde kaçının emekli aylığı olarak sigortalıya ödeneceğini belirleyen aylık bağlama oranını da, prim ödeme gün sayısı belirlediğinden, prim ödeme gün sayısının da yüksek olması gerekiyor.
Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Şayet yıl sonunda gününüzü doldurduğunuzda yaşınızı da dolduruyorsanız, emekli olmanızda yarar var. Ancak yaşınızı doldurmaya 8, 10 yıl gibi uzun bir süre varsa, prime esas kazancın tavan tutarı (bugün için 4.738.50 TL’dir) üstünden prim ödeyerek yaşınızı tamamlarsanız, emekli aylığınızı artırabilirsiniz.

Askerlik sürenizin 3 ayını borçlanarak hemen emekli olabilirsiniz
Soru: 1 Nisan 1961 doğumluyum. 1983’te askere gittim. Eylül 1986’da SSK’lı olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 8000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Askerliğimi yatırsam faydası olur mu? Tacettin ATALAY

Cevap:
Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de, 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Eylül 2010’da emekli olabilirsiniz. Askerliğinizin 3 ayını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıcınız 3 ay geri gider ve 1 Haziran 2010’da emekli olabilirsiniz.