Başı da yanlış sonu da

Cumartesi, 29 Mayıs 2010 - 05:00

Bir yazlık sitede dairem var. Kat irtifak tapusu ile kullanıyoruz ama yönetim hiçbir yerden karar almadan bizim site dışına otopark tanzim ediyor, bazı işler yapıyor, bunlara para harcıyor. Buna hakkı var mı? İleride bizim başımıza problem çıkarır mı? H.A.

Doğrusu bahsettiğiniz olaylar yanlış yapılan olaylar. Özellikle de site dışına yapılan masraf... Kanunun 2007 yılı değişikliğinden önce böyle bir girişime izin yoktu. Sitenin veya apartmanın sınırları dışına yapılan masrafa kat maliki katılmayabiliyordu. Doğrusunu isterseniz aslolan da buydu. Ancak 2007 değişikliğinde kendinize ait parsel dışına yapılan masraflara katılma mecburiyeti getirildi. Yine tekrar edeyim bu hüküm bana göre yanlış. Kanun değişikliği içindeki yanlışlıklardan biri. Size ait olmayan bir yere yapılacak masrafa siz niye katılacaksınız? Yarın bu yerden el çekmenize karar alınır, para da boşa gider. Ancak yeni değişiklikte site dışındaki gidere katılmanın hükmü şöyle kurulmuş: “Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu itibariyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek sureti ile toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamaz.” Sizin sitede de toplu yapı var ve site dışına yatırım yapılıyor. Hadi diyelim ki yapıldı, o halde en azından kat malikleri kurulu kararı aranması lazım. Ne diyeyim, işin başlangıcı yanlış ise sonucu doğru olur mu?

Avukat takip eder

Beş yıllık evli bir arkadaşım boşanmak istiyor. Zaten üç yıldır ayrı yaşıyorlar. Arkadaşımın eşi mahkemeye gelip dilekçe vermekten kaçındı. Bu halde dava uzar mı? Kadın boşanmak istemezse dava kaybolur mu? Davayı avukat takip edebilir mi? Asilin davaya katılma mecburiyeti var mı? D.K.

Boşanma davaları tarafların anlaşması ile bitebilir. Yani iki taraf da mahkemeye gelir, boşanmak istediğini bildirir, böylece bir celsede boşanmak mümkündür. Bunun için iki şart var; birincisi en az bir yıllık evli olmak, ikincisi bizzat duruşmaya katılmak. Okuyucumun, karşı taraf dilekçe vermiyor demesinin altında bu anlam yatıyor. Boşanmak için tarafların boşanma konusunda anlaşmış olmaları şart değildir. Bir taraf boşanma talebi ile dava açar, diğer taraf boşanmak istemediğini bildirir. Bu halde yine dava görülür ama evet dava uzar çünkü hakim boşanma nedenlerinin var olup olmadığını araştırır. Sonuçta boşanma nedenlerinin var olduğu kanaatini edinirse tarafları boşar. Aksi halde boşamaz. Ancak üç yıl ayrı yaşayan eşleri boşamama halinde bundan ne yarar umulur ki? Boşanma davası avukat tarafından takip edilebilir. Anlaşmalı boşanma hariç ihtilaflı boşanma davasını eşlerin bizzat takip etme mecburiyeti yoktur. O şart anlaşmalı boşanma içindir.

Siz oturmaya devam edin

1979 yılında inşa edilmiş bir binada kat irtifak tapusu ile oturuyoruz. Bunun bir zararı veya belli bir süresi var mı? M.B.

Kat irtifakı kat mülkiyetine geçiş dönemidir. Kanunda var oluş sebebi, kat mülkiyetine hazırlıktır. Yani nihai amaç değildir. Nihai amaç kat mülkiyetidir. Dolayısı ile kat irtifakının kat mülkiyetine dönüşmesi lazım. Bunun için binaya ait iskan izninin alınması şart. Binanızda iskan izni alamıyorsanız yani projeye aykırılık var ise zaten başka çareniz yok, kat irtifak tapusu ile oturacaksınız. Eskiden kat mülkiyetine geçilmediği takdirde kat irtifak kaydı siliniyordu, şimdi silinmiyor. Bu durumda iskan izni alamayan kat irtifak tapusu ile oturuyor, mahalli idareler de oy kaygısı ile buna göz yumuyor. Şayet iskan izni alabiliyorsanız aslolan kat mülkiyet tapusunu almanızdır. Yok alamıyorsanız onlar göz yumduğu müddetçe sizler oturmaya devam edeceksiniz, dert etmeyin bu iş böyle gider. İnanmayacaksınız ama özellikle sahil semtlerde deniz manzaralı çatı dubleksleri bırakın kat irtifak tapusunu hiç tapusu olmadan alınıp satılıyor, üstelik büyük büyük paralar ödeniyor. Bunu da bir başka ülkede göremezsiniz.