Başkasının borcu

Cuma, 10 Haziran 2011 - 05:00

5 Mayıs 2011’de daire aldım. Daire miras kalmıştı ve çok mirasçı vardı. Ben bu mirasçılardan aldım ama mirasçılar yıllarca binaya aidat ödememiş. Bunu benden istediler, 3 bin 200 TL ödedim, bu defa da gecikme faizi istiyorlar. Bunu ben taahhüt etmedim, ödemek zorunda mıyım?  M.K.

Kat mülkiyetine tabi binalarda oturanlar aidat ve ortak gider payını ödemek zorunda. Bu binada oturanlara karşı bir borçtur. Bu tamam da acaba borçlu kimdir? Borçlu bağımsız bölüm malikidir. Sizin sorunuzun yanıtı da bu cümlenin içindedir. Siz daireyi 5 Mayıs 2011’de aldınız. Bu tarihten önce borçlu dairenin eski malikleridir. Sizin borcunuz 5 Mayıs 2011’den sonraki dönem içindir.

[[HAFTAYA]]

Bu demek ki sizin ödediğiniz para bu tarihten önceki maliklerin borcu olup ödeme mecburiyetiniz yoktu. Peki eski malikin borcu ne idi? Önce aidat, ortak gider payı ve geciken dönem için gecikme tazminatının toplamı. Siz aidat ve ortak gider payını ödediniz geriye kaldı gecikme tazminatı. Bir kısmını mecburiyetiniz olmadığı halde siz ödediniz, geriye bir miktar daha kaldı. Bu dahi eski maliklerin borcudur. Herhangi bir taahhüdünüz bulunmadığını da yazdığınıza göre siz 5 Mayıs 2011’den sonraki borcunuza bakın. Yukarıdaki açıklamamın içinden çıkacak bir anlamı açıklama ihtiyacı da duyuyorum. Herhangi bir kimsenin borcu varsa ve buna faiz işliyorsa, borçlu borcunu taksit taksit ödemekteyse ödemeler ilk defa faizden düşülür, ana paradan değil.

Derhal teslim etmeli

Babadan miras kalan arsamın satışını yapması için kardeşime vekaletname verdim. Bir süre ses çıkmadı, bir yıla yakın zaman geçti, para sıkışıklığım gitti. Kardeşime artık hisseyi satmaması için telefon açtım, ertesi gün hisseyi eşine satmış. Hem arsa gitti hem para gelmedi. Mahkemeye vermeyi düşünüyorum, mümkün mü? F.A.

Elbette mümkün. Bir vekaletname alarak hareket eden kimse vekil adına elde ettiği menfaatleri derhal müvekkiline aktarmalıdır. Sizin kardeşiniz de vekiliniz olduğuna göre öncelikle satışta iyi niyetli davranmalıydı ve bu iyi niyetli davranışının ardından elde ettiği satış bedelini derhal size iletmeliydi. Şayet hisseyi değerinin altında eşine sattı gösterdi ise satış muamelesini, eğer gerçek değerde sattı ise bedelini dava konusu yapabilirsiniz. Benim okuyucularıma tavsiyem şu. Böyle önemli konularda verilecek vekaletnameler müddetli olmalıdır. Bu halde noter vekaletnameye, geçerlilik süresini yazar. Şayet vekaletnamede geçerlilik süresi yazılmışsa, o tarihten sonra vekaletname geçersizdir ve onunla vekil sıfatı ile hiçbir işlem yapılamaz. Okuyucum da kardeşine böyle müddetli bir vekaletname verseydi bu ihtilaf çıkmazdı.