BDP, önerilerini sundu

BDP, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na, "yasama" bölümüne ilişkin önerilerini sundu

14 Kasım 2012, Çarşamba 16:01
A A

AK Parti, CHP ve MHP’nin ardından BDP de dün komisyona önerilerini iletti.

BDP, milletvekili sayısının 600’e çıkarılarak, cinsiyetler arası eşit temsili önerdi.

"Temsilde adalet ve çoğulculuk ilkesine aykırı, azınlık siyasi grupların aleyhine, siyasi hakların etkin kullanımını engelleyecek yasa çıkartılamayacağı" önerisinde bulunan BDP, ulusal ve yerel düzeyde seçim barajının kaldırılmasını, milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesini istedi.

BDP, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde yönetilmesi, denetlenmesiyle ilgili işlemleri yapmak, seçim süresi ve sonrasında şikayet ve itirazları incelemek üzere Seçim Konseyi oluşturulmasını talep etti. BDP’nin önerisine göre, Seçim Konseyi’nin üyelerinin bir bölümü TBMM’ce seçilecek, üyeler 6 yıl görev yapacak.

BDP’nin önerilerinden bazıları şöyle:

-Bir yasama döneminde milletvekillerinin aylık ve ödeneklerine yapılan artışlar, ancak bir sonraki yasama döneminde yürürlüğe girecek.

-Milletvekili ödeneği kıyasen birinci derecenin dördüncü kademesindeki kadrolu bir devlet memurunun aldığı ödenek miktarını, yolluk ise onun yarısını aşamayacak.

-Silahlı kuvvetler, güvenlik, istihbarat ve kolluk mensupları için en az bir yasama dönemi öncesinde görevlerinden çekilme koşulu aranacak. Bu görevleri yürütenler, askeri darbe, işkence, insanlığa karşı işlenmiş suçlardan ulusal ya da iç hukukla uyumlu uluslararası mahkemelerde suçlu bulunmaları halinde aday olamayacak.

-Milletvekilleri, milletvekilliği görevi kapsamındaki düşünceleri, konuşmaları, ifadeleri ve faaliyetleri nedeniyle görev süresince ve görev sonrasında sorumlu tutulamayacak. Bu hak, TBMM’de ve dışında güvence altında olacak.

-Yasama sorumsuzluğu nefret söylemini ve ırkçılığı kapsamayacak.

-Seçmenler de kanun teklifi verebilecek-

-Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, TBMM kararı olmadıkça tutulamayacak, sorguya çekilemeyecek, tutuklanamayacak ve yargılanamayacak. Milletvekili hakkında seçiminden önce veya sonra verilen bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılacak, milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemeyecek. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı olacak.

-Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda suçüstü hali ile cinsel istismar, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından dolayı bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması için TBMM kararı aranmayacak.

-TBMM’nin görev ve yetkileri arasında, silahlı kuvvetleri, güvenlik ve kolluk güçlerini, istihbarat kurumlarını ve bu kurumların harcamalarını denetlemek yer alacak.

-Kayıtlı 300 bin seçmen imzasıyla, halk inisiyatifi yoluyla da kanun teklifi ve Anayasa değişikliği teklifi verilebilecek.

-Türkiye sınırları dışına silahlı kuvvet gönderme esasları, TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası anlaşma uyarınca yasayla belirlenecek.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;