'Bedelini muhtaçlara vermek' kurban sayılmaz

'Bedeli muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olamaz'

'Bedelini muhtaçlara vermek' kurban sayılmaz

Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesiyle kurban ibadetinin yerine getirilmiş olamayacağına karar verdi. Kurul kararında, "Vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak ’yardım kampanyası’ şekline dönüştürülmesi uygun değildir" denildi. 

Kurulun, 11 Kasım Çarşamba günü yapılan toplantısında, "vekalet yoluyla kurban kesimi" konusu ele alındı. Toplantıda, ibadetlerin, bedeni, mali, hem bedeni hem mali olmak üzere üç kısma ayrıldığı, namaz ve oruç gibi bedeni ibadetlerin ancak mükellef tarafından yerine getirilebileceği, vekalet yoluyla başkasına yaptırılamayacağı ifade edildi. 

MALİ İBADETLER

Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerin ise bizzat mükellef tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekilerek, ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, vekalet yoluyla yaptırmanın caiz olduğu belirtildi. 

Mali ibadetlerin, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebileceğine işaret edilerek, "Mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla kestirmesinin de mümkün olduğu" görüşü dile getirildi. 

DİNEN GEREKLİ ŞARTLAR

Yapılan müzakereler sonucunda vekaletin dinen geçerli olabilmesi için şu şartların gerekli olduğuna karar verildi: 

-Vekil, kurbanı müvekkil adına kesmeli veya kestirmeli. 

-Vekalet, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebilir. 

-Vekil, kar amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabilir. 

-Kurban kesmek yerine bedeli muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadeti yerine getirilmiş olamaz. 

-İbadet cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun değerlendirilmesi gerekir. 

-Kurbanda asıl olan, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesidir, bu bakımdan vekaletle de olsa kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak ’yardım kampanyası’ şekline dönüştürülmesi uygun olmaz. 

-Kesilen hayvanın eti, derisi ve herhangi bir cüzü kesim ücreti olarak verilemez. Ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderler müvekkilin parasından karşılanabilir.