Bir HES'e daha durdurma kararı

Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde kurulması planlanan hidroelektrik santrali için Trabzon İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi

Pazartesi, 01 Kasım 2010 - 17:16

Bir HES'e daha durdurma kararı

Gümüştuğ Köyü Çit Deresi üzerinde kurulması planlanan 5.8 megavat gücündeki regülatör ve HES projesi ilgili olarak ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesi üzerine, bir süre önce Gümüştuğ Köyü tüzel kişiliği adına dava açıldı.

Trabzon İdare Mahkemesi, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin 17'inci maddesi gereği ÇED’in gerekli olmadığı yönündeki kararda hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmediğini belirterek, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

Hayati YALÇIN/Gümüşhane (DHA)