Böyle vekaletname verilebilir

Cumartesi, 19 Haziran 2010 - 05:00

Bir kooperatifle işbirliği yaparak sahibi bulunduğumuz arsaların imarlı hale gelmesi için çalışma yaptık. Bir ara kooperatife ortak oldum ama sonra ayrıldım. Ancak ayrılmama rağmen kooperatif benden vekaletname istedi. Bu imarla ilgili çalışma yapmak için gerekliymiş. Benim bu vekaletnameyi verme mecburiyetim var mı? Verirsem bir zararım olur mu? B.A.

Vekaletname denilen şey muhtelif nedenlerle verilebilir. Önemli olan vekaletnamenin içeriğidir. Bir kimseye herhangi bir işin yapılması için vekaletname verilebileceği gibi, bir toplantıda kendisini temsil etmesi için de vekaletname verilebilir. Sizin olayınızda idari bir işlemi takip için bir vekaletname verilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile söz konusu idari işlemin gerektirdiği muameleleri yapmak üzere vekaletname verilmesinde bir mahzur görmüyorum. Gayrimenkulünüzün mülkiyeti ile ilgili bir vekalet olmadığı sürece aleyhinize bir iş yapılamaz. Gayrimenkulün mülkiyeti ile ilgili vekaletnameler ise özel vekaletnamelerdir ki, ‘düzenleme şeklinde’ yapılır. Bu bir türdür. Sizden istenilen ise düzenleme şeklinde değil, imza tasdiki şeklinde bir vekaletnamedir. Verebilirsiniz ama biraz tedbirli olmak istiyorsanız süreli olarak verebilirsiniz. Tayin ettiğiniz süre geçtiğinde vekalet son bulur.

Ana sözleşmeye bir bakın

Babam zamanında bir kooperatife ortak olmuş, ancak vefat etti. Şimdi kooperatif bizden birikmiş aidat parası istiyor. Bu parayı verirsek ortaklık hakkı bize intikal eder mi? M.K.

Bu konuda ana kural kooperatif ortağının vefatı halinde kooperatif ortaklığının son bulmasıdır. Bu durumda da birikmiş borçların ödenmesi gerekir. Bu borç ölüm tarihine kadarki borçtur. Ancak ilgili kanunda bir hüküm var ki, bu hakkın mirasçılarına geçmesi konusunda kooperatif anasözleşmesine atıf yapmış olup, sözleşmede hüküm varsa mirasçılarına geçeceğini hüküm altına almıştır. Çoğunlukla kooperatiflerin ana sözleşmesinde de ortağın ölümü halinde ortaklık haklarının mirasçılarına geçeceği hükmü vardır ama bu hakkın ne şekilde geçeceğinin tespiti için kooperatif ana sözleşmesinin incelenmesi gerekir. Nihai kararı vermek için sözleşmeyi incelemenizi öneririm.