Bu hak Anayasa teminatı altında

Cumartesi, 14 Ağustos 2010 - 05:00

Binamız eski ama iyi bir semtte. Müteahhitlerin dikkatini çekiyor. Yıkıp yeniden yapmak istiyorlar ancak bir kat maliki rıza göstermiyor. Onun oyu ile bağlı mıyız? S.E.

Evet bağlısınız. Çünkü konu bir ayni hak meselesi yani mülkiyet hakkı meselesi. Mülkiyet hakkı Anayasa teminatı altında bir haktır. (Haa, ‘Anayasa teminatı altındaki ne haklar gitti gidiyor bu gidemez mi?’ diye sorabilirsiniz. Hayır gidemez.) İma ettiğimiz haklar da gidemez ancak onu ihlal edenler düşünsün. Şimdi siz kendinize bakın ve kendinizi komşunuzun yerine koyun. Bir gün birileri gelip, “Biz karar verdik evini elinden alacağız” deseler ne düşünürsünüz? Dolayısı ile müteahhide binayı vermek mülkiyet hakkı üzerinde tasarrufu gerektirir. Bu nedenle tüm kat maliklerinin kabulü şarttır. Bazı olaylarda razı olmayan tek kat malikinin olaydan aşırı yarar çıkarmak için hakkının kat kat üstünde taleplerde bulunduğunu görüyorum. Elbet buna ahlakidir denilemez ama bir insan da dairesine sahip çıkıyor ise kınamamak lazım.

Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Sekiz yıldır aynı işyerinde çalışıyorum ama iki yıldır sigortalıyım. İşten çıkarsam kıdem tazminatı alabilir miyim? S.K.

Bu kısacık soruya karşı açıklamam birkaç yönden olacak. Bir; bir yılı aşan çalışmalarda kıdem tazminatı alınır. İki; kıdem tazminatı alabilmenin şartları vardır her işten ayrılana verilmez. Ben şimdilik birinden söz edeyim. Durduk yerde kendi isteği ile işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı verilmez. Üç; işyerinde çalışma süresi kıdem tazminatı hesabında önem taşır. Siz 8 yıl çalıştıysanız 8 yıllık kıdem tazminatını hakedersiniz. Sigortalılık kıdem tazminatı için ölçü değildir. İleride işverenle ihtilafa düşerseniz, 8 yıl çalıştığınızı tanıkla veya diğer yasal delillerle ispatlar ve 8 yıllık kıdem tazminatınızı alırsınız. Ancak sigortayı altı sene eksik bildirmek sizin mekliliğinizi etkiler. Dolayısı ile onun da düzeltilmesi lazım, ancak bu durum kıdem tazminatınızın eksik ödenmesini gerektirmez. Ancak işinizden kendi isteğinizle çıkacaksanız kıdem tazminatını haketmeyeceğiniz için 8 ya da 2 yıl fark etmiyor. Bu halde sigortalılık durumuna el atacaksınız ki emeklilikte aksama olmasın.