Bu kadar beklenir mi?

Salı, 16 Mart 2010 - 05:00

Arsamı kat karşılığı bir müteahhide verdim. Binayı bitirmesi gereken zamandan bu yana 47 ay geçti. İnşaat halen yüzde 60 seviyelerinde. Benim sözleşmemde gecikme halinde cezai şart belirlemiştik. Cezai şartı talep etmem için daha beklemem gerekir mi? Bunun için ihtar çekmeli miyim? Z.O.

Sizin bahsettiğiniz 47 ay neredeyse dört yıl. Bu kadar gecikme beklenir mi? Sizin sabrınız takdire şayan. Şimdi yapılabilecek şeyler elbette var. Bunları tam anlamı ile değerlendirebilmek için müteahhitle yapmış bulunduğunuz kat karşılığı inşaat sözleşmesini incelemek lazım.
Ama kaba hatları ile gecikme halinde cezai şart belirlenmişse buna uyulur ve bunun için kendisine noterden bir ihtar göndermenizde yarar vardır. Ancak burada bir tercih de yapılır.
Cezai şartı talep etmeniz halinde sözleşme sürecek ve hükümleri işleyecek. Ancak dört yıl geçmesine rağmen hâlâ yüzde 60 seviyesindeki bir inşaattan müteahhidin el çekmesini isteyebilirsiniz. Bu halde sözleşmenin feshi gündeme gelir ki bu halde sözleşme fesholunacağı için sözleşmenin hükümleri de ortadan kalkacağından cezai şartı talep edemeyeceksiniz ama uğradığınız zararın tazminini talep edebileceksiniz.
Veya mahkemeden müteahhide süre verilmesini talep edip, bu sürede de inşaat tamamlanmazsa inşaatı bir başkasına tamamlatıp bedelini müteahhitten isteyeceğiniz bir yol daha var ama sizin inşaatı tamamlayamayan müteahhitten bu parayı alabileceğinizi sanmıyorum.
Özellikle inşatta projeye de aykırılıklar varsa bütün bunlar fesih sebebidir ve bu yönde talebinizi müteahhide iletirseniz umarım riske girmemek için inşaatı tamamlamayı tercih edecektir.

Problem çıkmayabilir
Annem arsasını verip iki daire aldı. Dairelerden birini satıp parasını iki kardeşime verdi, ikincisinin de intifa hakkını muhafaza ile kuru mülkiyetini bana sattı. Annemin ölümü halinde kardeşlerim bir problem çıkarır mı? O.G.

Bir kimse hayattayken malından dilediği gibi tasarruf edebilir. Ancak tasarrufunu mirasçıları mirasından mahrum etmek amacı ile yaparsa ölümünden sonra buna müdahale mümkündür.
Sizin olayınızda bir kuru mülkiyet devri söz konusudur. Yani anneniz ölene kadar bu yeri kullanacak veya kiraya verecek. Siz uzaktan bakacaksınız. Anneniz öldüğünde onun intifa hakkı son bulacak siz tam malik olacaksınız. Böyle bir satış hukuken mümkündür ve tapu kayıtlarına satış olarak geçmiştir.
Satış sureti ile yapılan bu devirlerde dava açanların bedelin ödenmediği iddiasında bulunup bunu ispatlaması gerekir. Ancak kardeşlerinizin durumu bildiği ve kabul ettiği şeklinde bir yazılı beyanları olduğunu söylediğinize göre bir problem yaşamayacaksınız demektir.