Bugün imkanı yok

Perşembe, 30 Eylül 2010 - 05:00

Biz altı kardeşiz. Babamızdan köyde tarlalar miras kaldı. Ben kendi hissemi dışarıdan birine devretmek istiyorum. Bunu yapabilir miyim?  M.K.

Size hemen ‘yaparsınız’ diyemeyeceğim. Bazı şeyleri açıklamak zorundayım. Bugün için yapamazsınız. Çünkü siz mirasçılar bu tarlalara iştirak halinde yani elbirliği halinde maliksiniz. Bu ortaklıkta ortaklardan herhangi biri tek başına ortaklık malları üzerinde hukuki işlem yapamaz yani hissesini devredemez. Dolayısı ile bugün düşündüğünüz devri yapamayacaksınız. Ancak ortaklar aralarında anlaşır da tapuya gider ve iştirak halinde mülkiyeti müştereke yani paylı mülkiyete çevirirse o halde hissedarlar kendi hisselerin dışarıdan birine devredebilirler.

[[HAFTAYA]]

Şayet ortaklar müşterek mülkiyete yani paylı mülkiyete dönüşme konusunda anlaşamazlarsa bunun için dava açarak mahkemeden, müşterek mülkiyete dönme konusunda karar almak lazım. O halde de mahkeme sonucunu beklemek gerekir. Bunlar gerçekleştikten sonra da diğer ortakların şüf-a hakkı yani öncelikle alım hakkı bulunduğunu düşünerek hareket etmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim.

Çağdaş araçlardan yararlanamıyoruz

Bir bankaya olan borcumdan dolayı bankayla anlaşıp borcumu taksitlendirdim. Ancak taksit hesabında yaptığım hata nedeni ile son üç taksidi ödememişim. Banka da emekli maaşımın dörtte birine haciz koydu. Bu arada KEY ödemesi yapıldı icra müdürlüğü buna da haciz koyup tamamını bankaya aktardı. Buna hakkı var mı? M.A.

Şu kredi kartları dünyada vatandaşa kolaylık getirdi bizde kabus oldu. Biz neden medeniyetin nimetlerinden yararlanamıyoruz anlamıyorum. Dünyada bilgisayar denen alet insanlığın uzaya gitmesini sağladı, bizde adliyeler bilgisayara geçti eski günleri kat kat arar olduk. Bu ne iştir anlamak mümkün değil. Sizin haciz edilemez geliriniz emekli maaşınız. Emekli maaşınızdan haczin kaldırılması lazım. Bunu önce icra müdürlüğünden isteyip, kaldırılmadığı takdirde icra hukuk mahkemesine başvurmanız gerekirdi. Ancak KEY ödemeleri benim kanaatime göre emekli maaşı kapsamında olmadığından haczedilebilir.