Buna alay etmek bile diyemiyorum

Salı, 01 Haziran 2010 - 05:00

 Bir sigorta şirketine kâr paylı hayat sigortası yaptırmıştım. Bunun süresi otuz seneydi. Otuz sene doldu, üzerinden de yaklaşık beş sene geçti. Ben kâr payımın artmasını bekliyordum ve neticede hesabımı kapatmalarını istediğimde ödediğim primler ve taahhüt edilen ödeme rakamının yanında kâr payı ile kâr payının da banka hesabıma yatırılacağı bildirildi. Otuz yılın sonunda kâr payım ne kadarmış biliyor musunuz? Tamı tamına 4 TL. (Yazı ile dört TL.) Bu mudur sigortacılık? Ben şimdi ne yapayım? K.Ç.

Okuyucum sözleşmesini, kâr payı dağıtım şartını içeren taahhütnameyi ve sair evrakını da eklemiş ama elbette kâr payının hangi kriterler içinde hesaplanacağını bilme imkanı yok. Onu bir tek sigorta şirketi biliyor. Sonuçta da çok adil ve makul bir rakam çıkmış, otuz yılın sonunda dört TL. Artık buna alay etmek dahi demiyorum, bu bir skandal. Benim tavsiyem dava konusu yapmanızdır. Bunun nasıl hesaplandığını bilen bilirkişiler tarafından hesapların yapılması sonucu makul bir rakamı alacak olarak hakedeceğinize inanıyorum. Size gönderilen ibranameyi de dava sonuçlanana kadar imzalamamanızı tavsiye ediyorum.

Mahfuz hisseniz yok

Anneannemin ikinci eşinden olan dayım vefat etti. Kendisi hiç evlenmemişti. Çocuğu da yok. En yakın akrabası biz yeğenleriyiz. Ölümünden önce yaptığı bir vasiyetnamesi çıktı. Bunun için de davalı olduk. Davayı kaybedersek bir de masraf ödeyecekmişiz. Bizim mahfuz hissemiz yok mu? B.Ö.

Önce mahfuz hisse konusuna açıklık getireyim. Sizin mahfuz hisseniz yok. Dolayısı ile dayı grubundaki bir kimsenin mirası konusunda tam anlamı ile tasarruf imkanı var. Yani terekenin tamamı tasarruf nisabı. Bu durumda vasiyetname şekil yönünden bir noksanlık taşımıyor ise içindeki hükümlere uyulanacak. Ancak durum bu iken sizin niye davalı olduğunuzu doğal olarak anlamadım. Bu halde olsa olsa sizin dava açmanız düşünülebilir. Mesela vasiyetnamenin iptali talep edilmiş olabilir. Ancak siz hem mirasçılar arasında yoksunuz hem de davalısınız, bunu anlayamadım. Ancak genel kuraldır davayı takip eden masraflarına katlanır.