Burçların nefret edilen özellikleri

Burçların nefret edilen özellikleri

KOÇ

Bencil , kendini ön planda tutan atılgan , çabuk sinirlenen, hicivci, kavgacı, kaba

BOĞA

Haris, tembel, hoşgörüsüz, can sıkıcı, değişmez görüşlü,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur.

İKİZLER

Değişken, huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız iki yüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üzerinde yaşayan.

YENGEÇ

Aşırı duygusal, fazla heyecanlı, alıngan çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan, kendi kendine acıyan, bağışlamaz, dengesiz, dağınık, övgüye dayanamayan.

ASLAN

Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, züppe, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.

BAŞAK

Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.

TERAZİ

Kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, safdilli.

AKREP

Kıskançlık, gizlilik, kuşkuculuk, inatçılık, başına buyrukluk.

YAY

Abartıcı, huzursuz, aşrı uçlarda, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.

OĞLAK

Katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.

KOVA

Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.

BALIK

Dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız.