Bütçe 2,4 milyar lira açık verdi

Merkezi Yönetim Bütçesi, Şubat ayında 2,4 milyar lira açık verdi

16 Mart 2015, Pazartesi 11:18
A A

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Şubat ayında 4 milyar 994 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Şubat ayında 4 milyar 531 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2014 yılı Şubat ayında bütçe giderleri 32 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 29,8 oranında artarak 42 milyar 511 milyon TL olmuştur. 2014 yılı Şubat ayında faiz hariç bütçe giderleri 29 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Şubat ayında yüzde 21 oranında artarak 35 milyar 622 milyon TL olmuştur.
 Diğer taraftan 2015 yılı Şubat ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,1 oranında artarak 6 milyar 889 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Şubat ayında 34 milyar 424 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Şubat ayında yüzde 16,6 oranında artarak 40 milyar 153 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 17,2 oranında artarak 34 milyar 613 milyon TL olmuştur.BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Şubat ayında 42 milyar 511 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 32 milyar 756 milyon TL harcama yapılmıştır. 2015 yılı Şubat ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i kullanılarak 35 milyar 622 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
 
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında artarak 9 milyar 780 milyon TL olmuştur. 2015 yılı Şubat ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 8,2’si kullanılmıştır.
 
2015 yılı Şubat ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında artarak 1 milyar 676 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8,2’si bu ayda kullanılmıştır. 2015 yılı Şubat ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 oranında artarak 2 milyar 682 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 6,5’i bu ayda kullanılmıştır.
 
2015 yılı Şubat ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 16 milyar 57 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 9,1’i bu ayda kullanılmıştır.

2015 yılı Şubat ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 112 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 261 milyon TL’dir.

2015 yılı Şubat ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 79 milyon TL, mahalli idare payları ise 4 milyar 31 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılı Şubat ayında 2 milyar 246 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 192 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 milyar 990 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri 2015 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,1 oranında artarak 6 milyar 889 milyon
TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir izlemektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 34 milyar 424 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 16,6 oranında artarak 40 milyar 153 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 34 milyar 613 milyon TL olmuştur.
 
2015 yılı Şubat ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artarak 3 milyar 657 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2015 yılı Şubat ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 801 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 83 milyon TL olmuştur.
 
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Şubat ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre  harçlar yüzde 82,6, kurumlar vergisi yüzde 35,3, damga vergisi yüzde 25, özel tüketim vergisi yüzde 15,1, gelir vergisi yüzde 14,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 11,5, dahilde alınan katma değer vergisi binde 5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 31,4 oranında artarken, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 5 oranında azalmıştır."
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;