Çek Yasası Köşk'ten çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çek Yasası'nı onayladı

20 Aralık 2009, Pazar 05:00
A A

2170 kişi hapis yatıyor

Karşılıksız çekten hapiste olan 2170 mahkuma iyi haber. Cumhurbaşkanı, Çek Yasası’nı onaylayarak Resmi Gazete’de yayınlanması için Başbakanlık’a gönderdi.

Buna göre tarafların ödemede anlaşması halinde karşılıksız çek vermekten mahkum olanların ceza infazı ve açılan soruşturmalar duracak. Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını kontrol edecek, kişinin ekonomik, sosyal durumunun belirlenmesinde özen gösterecek.

Bankalara büyük görev

Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin adli sicil kayıtlarını, kimlik örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, ticaret sicil ve esnaf kayıtlarını alacak.

Çek hesabının kapatılması halinde bankalar bu kayıtları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklayacak. Yerleşim yeri yurtdışında olanlar, bankaya Türkiye’de bir adres bildirmek zorunda olacak.

Bankaya beyan edilecek

Çekin karşılığının bulunmaması halinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri talebi halinde çek hamiline verilecek. Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamayacak. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında tacir, esnaf ve sanatkar olup olmadığını, kendisi hakkında yasak bulunmadığını bankaya yazılı olarak beyan edecek.

Yasaklıya verilmeyecek

Hakkında çek yasağı bulunan kişinin, yönetiminde bulunduğu şirkete çek defteri verilmeyecek. Tacir olan ve olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, ayırt edilecek biçimde bastırılacak.

Bu çeklere ilişkin hesapları ayrı açılacak ve hamiline çeklerin yapraklarında ‘hamiline’ ibaresi yer alacak. Esnaf odalarına kayıtlı olanlardan tacir kişilere özgü çek hesabı açtıranlar ‘tacir çeki’ alabilecek .

Yeni Çek Yasası neler getiriyor?
Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu bankaya ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenecek.

Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zaman aşımı süresinin dolması üzerine kapatılacak.

'Karşılıksızdır’ işlemi, muhatap bankanın çek hamiline kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılacak.

Banka, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktarı, çek hamili talep ettiği takdirde ödeyecek. Banka, her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 600 lira veya üzerinde ise 600 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek.

Karşılığının kısmen bulunması halindeyse, çek bedeli 600 lira veya altındaysa, çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığı 600 liraya tamamlayacak. Çek bedelinin 600 liradan fazla olması halinde çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 600 lira ödemekle yükümlü olacak.

Çekin tamamen veya kısmen karşılıksız çıkması halinde, ‘karşılıksızdır’ işlemi yapıldıktan sonra ön ve arka yüzün fotokopisi çekilerek bankada saklanacak ve çek hamile geri verilecek.

Banka çekin karşılığının hesapta bulunmamasına rağmen ödemeyi geciktirirse, ödemekle yükümlü olduğu miktarın binde 3’ü kadar her gün ceza ödeyecek.

Üzerindeki tarihten önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde, bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamayacak.

İleri tarihli çekle ilgili olarak hukuki takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve ‘karşılıksızdır’ işlemine tabi tutulması şart olacak.

4

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;