Cezaların başkenti İstanbul

Devlet 2006-2009 yılları arasında vatandaşlara toplam 59.8 milyar lira ceza kesti. Bu cezaların yüzde 85'ini 10 kent öderken, ilk sırada İstanbul, son sırada Bayburt yer aldı. Ceza tahsilatı tutarının krizle birlikte artış göstermesi de dikkat çekti

Pazartesi, 23 Ağustos 2010 - 05:00

Cezaların başkenti İstanbul

Tahsilat düzeyi düşük

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Türkiye’nin Cezalı Kentleri’ raporuna göre, devlet 2006-2009 arasında geçen 4 yılda vatandaşlara toplam 59.8 milyar lira ceza kesti. Ancak tahsilat tutarı 15.8 milyar lirada kaldı ve kesilen her 4 liralık cezanın sadece 1 lirası tahsil edilebildi. Cezaların en büyük bölümü (11.9 milyar lirası) vergi suçları için kesildi.

Bayburt en şanslı il

Vergi, yargı, idari ve benzeri cezalardan oluşan ceza tahakkukunun yüzde 85’i (50.8 milyar lira) 10 kentin hanesine yazıldı. En çok para cezası 20.8 milyar lirayla, açık ara farkla İstanbul’a kesildi. Para cezalarında İstanbul’u 8.7 milyar lirayla Ankara, 5.7 milyar lirayla İzmir, 2.9 milyar lirayla Antalya izledi. Dört yılda en az para cezası kesilen iller ise Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane oldu.

Krizde yüzde 31.4 artış

Raporda, hükümetin küresel kriz döneminde devlet gelirlerini artırmak için cezalara yüklendiği de kaydedildi. Buna göre devlet 2008’de 15 milyar lira ceza keserek, tahakkuku yüzde 13.8 yükseltti. 2009’da tahakkuk tutarı yüzde 23.5 daha artarak 18.5 milyar liraya ulaştı. Ceza tahsilat tutarı da 2009’da belirgin biçimde (yüzde 31.4) arttı ve 2008’de 3.2 milyar lira iken 2009’da 4.2 milyar liraya çıktı.