CHP'den Güneydoğu vaatleri

CHP'nin “Doğu ve Güneydoğu Anadolu; Ekonomik Kalkınma Stratejik Hedefler” raporuna göre, bölgede 1.9 milyon kişiye istihdam yaratılacak

02 Nisan 2011, Cumartesi 11:27
A A

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetelerin ekonomi yazarlarıyla yaptığı kahvaltılı toplantıda “Doğu ve Güneydoğu Anadolu; Ekonomik Kalkınma Stratejik Hedefler” başlıklı raporu açıkladı.

Raporda, CHP iktidarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyüme hedefleri, bölgeye yapılacak sektörel ve kamu yatırımları ile istihdam hedefleri ortaya konuldu.

Rapor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata’nın başkanlığında bir grup akademisyen tarafından hazırlandı. 46 sayfadanlık raporda, CHP’nin 2012-2023 arasında ekonomik ve bölgesel kalkınmaya ilişkin iktidar hedefleri şöyle sıralandı:

BÜYÜME HEDEFİ: % 9.5

Türkiye yüzde 7 büyütülecek. Söz konusu büyümeye ulaşılması durumunda Doğu ve G.Doğu’da kişi başına gelir ülke ortalamasının yüzde 75’ine ulaşacak. Bu da söz konusu bölgelerin yüzde 9.5 oranında büyümesi hedefini ortaya koymaktadır.

KİŞİ BAŞI GELİR 23.500 DOLAR

2015-2020 arasında Doğu ve Güneydoğu’da kişi başına gelir 5 bin dolardan 23 bin 500 dolara çıkartılacak. Bu bölgelerin milli gelirde halen yüzde 10 olan payı 2023’te yaklaşık yüzde 15’e yükseltilecek.

116.1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Doğu ve G.Doğu’da 2008’de 2 milyar dolar olan kamu yatırımlarının artırılacak ve 2015’te 5.3, 2020’de 12.8 ve 2023’te 20.7 milyar dolara ulaşacak. 2012-2023 döneminde bölgeye toplam 116.1 milyar dolarlık kamu yatırımı yapılacak.

1.9 MİLYON KİŞİYE İŞ

2012-2023 döneminde istihdamdaki artış hedefi yüzde 4.2... Toplam 1 milyon 900 bin kişiye yeni iş alanı yaratılacak. 2009’da 2 milyon 800 bin olan istihdam düzeyi 2023 yılında 4 milyon 750 bin kişiye ulaşacak.

CHP’nin yatırım projeleri Raporda CHP iktidarında yapılması hedeflenen sektörel ve kamu yatırım alanları ile öngörülen dokuz proje de şöyle aktarıldı

GAP TAMAMLANACAK

GAP dünyanın en büyük kalkınma atılımlarından biridir. GAP, bölgenin doğal potansiyelinin azami düzeyde bölge insanının faydasına sunulması için vazgeçilmezdir. Proje bölgenin toplumsal dönüşümü için hayati öneme sahiptir. Bölgedeki gelir düzeyi ve hayat standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir insani kalkınma için projenin tüm alt alanlarının en kısa zamanda tamamlanması temel hedeftir.

HAYVANCILIK

Bölge ekonomisinde büyük yer tutan ve uygulanan yanlış politikalarla iflasın eşiğine gelen hayvancılık sektörüne özel önem gösterilecektir. Hayvancılık pratikleri ile üretim verimliliğinin artması için bölgeye teknolojik alt yapının kurulması için gereken yatırım yapılacak.
Üretimde vergi indirimi sağlanacak hayvancılığa teşvik ve destek politikası sağlanacak. Organize Hayvancılık Bölgeleri yaygınlaştırılacak, sektör ayağa kaldırılacak.

KAMU YATIRIMLARI

2023’e kadar yapılması planlanan kamu yatırımları büyük ölçüde alt yapı yatırımlarına yönelik olacaktır. Bölgede istihdam yaratma ve refahı arttırmaya yönelik bazı doğrudan yatırım projeleri, özel sektörün ilgi göstermemesi halinde ya doğrudan devlet tarafından gerçekleştirilecek ya da kamu-özel sektör ortaklığıyla yaşama geçirilecek.

TEŞVİK POLİTİKASI

Teşvik politikalarının iki boyutu olacak. Bunlardan birincisi genel teşvik politikası, diğeri ise uygulanması planlanan projelerin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak sektörlere özgü düzenlemeler.

İhracata yönelik üretim yapan firmalar arasında istihdam sayısı, ihracat miktarı, yerli ara malı kullanım oranları gibi ölçütler dikkate alınarak mevcut ihracat kredilerine göre daha uzun vadeli ve düşük faizli kredi kolaylıkları sunulacak.

DEMİRYOLLARI YATIRIMI PROJESİ

Yük taşımacılığında demiryolu alt yapısının tesisi, sanayi ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesi için önem taşımaktadır. Türkiye’de demiryolu alt yapısı bakımından esas sorun yolcu taşımacılığından çok yük taşımacılığındaki yetersizliktir.

Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu’da başlatılacak kalkınma hamlesinin temel bileşenlerinden biri demiryolu alt yapı projeleri olacak. Projelerin hayata geçirilmesi ile bölgedeki üretim, Akdeniz ve Karadeniz ile komşu ülkelere düşük maliyetlerle ulaştırılacak; bölgenin Türkiye’ye ve dünyaya açılması sağlanacaktır.

MADENCİLİK YATIRIMLARI

Bölgede, özellikle sanayide yoğun olarak kullanılan madenler bakımından ciddi rezerv varlığı mevcuttur (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Bitlis).
CHP iktidarında bölgenin maden rezervlerinin değerlendirilmesi, üretime başlanması, çıkarılan hammadde ile bütünleşik sanayi tesislerinin kurulması, böylece daha yüksek katma değer elde edilmesi sağlanacak.

PETROKİMYAYA DAYALI SANAYİ

Bölgenin üretim ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla petrokimyaya dayalı sanayi kümelenmeleri oluşturulacak. Bölgeye yakınında bir rafineri-petrokimya tesisi yatırımının devreye girmesi ve bölgedeki sanayi tesislerinin hammadde ve ara madde ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Bölgede tercihen özel sektör tarafından rafineri kurulması için gerekli adımlar atılacaktır.

GÜNEŞ PİLİ MERKEZİ

Güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek üzerine Doğu ve Güneydoğu’nun güneş pili üretim merkezi haline getirilmesi sağlanacak. Böylece bölge ekonomisine önemli katkı sağlanacaktır.

ŞEKER PANCARI VE ŞEKER SANAYİİ

Özelleştirilen Türkşeker fabrikalarının 8 tanesi Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Erzurum, Erciş, Ağrı ve Kars’tadır. CHP, bu illerde şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamından çıkararak özerk bir kamu teşebbüsü niteliği taşıyan Doğu Şeker AŞ yapısı için yeniden örgütlenecek.

3

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;