CHP'den öğrencilere ücretsiz internet

CHP'nin bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili tespitleri, çözümleri ve vizyonunu yansıtan "Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri" raporu açıklandı.

04 Haziran 2011, Cumartesi 17:58
A A

CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı öncülüğündeki ekip tarafından hazırlanan ve Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu yayınları içerisinde çıkan "Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri" raporu, toplam 50 sayfadan oluşuyor.
Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecinin kapsamlı olarak değerlendirdiği raporda, şu ifadelere yer veriliyor:

"Bilgi toplumu, herkesin kendini tam olarak gerçekleştirebileceği, eşitlikçi bir düzen öngörmektedir. Çağdaş ekonominin itici gücü, insanların potansiyelinin ve emeğin değerinin artırılmasıdır. Dolayısıyla siyasetin bilgi toplumundaki rolü, insan kaynaklarına, yani emeğe yatırım yaparak, emeğin stratejik önemini artırmaktadır... Ülkemizde CHP’nin öncelikli bir hedefi, tüm yurttaşların yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine erişebilmesi ve bunlardan tam olarak yararlanabilmesidir. Eğitim, yönetişim, sağlık, kültür ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerde internet kullanımının yaygınlaşması, çağdaş ve demokratik bir toplum olmanın temel gereğidir. CHP, tüm yurttaşların, özellikle de daha az fırsata sahip olanların, çağdaş iletişim teknolojilerine kolaylıkla erişebilmesini ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır."

2010 yılı sonu rakamlarına göre, Türkiye’de yüzde 22.3 yaygınlıkla 16.2 milyon sabit, yüzde 85 yaygınlıkla 61.8 milyon mobil olmak üzere 78 milyon telefon abonesinin bulunduğu vurgulanan raporda, "İnternet geniş bant abone sayısı ise yaklaşık 7 milyon DSL, 1.5 milyon da mobil olmak üzere 8.5 milyon seviyelerindedir. Dünya ortalamaları ile kıyaslandığında telefon yaygınlığı açısından iyi durumda olan sektör, geniş bant internet hizmetlerinde, özellikle mobildeki yüzde 2’lik yaygınlık değeriyle, çok gerilerde bulunmaktadır. Geniş bant internet hizmetlerinde şimdiye kadar yapılan düzenleme ve uygulamaların yetersiz olduğu ve rekabet ortamının mobil telefonda olduğu gibi gerçekleşmediği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin, bilgi ve iletişim sektörü içinde bulunan uzmanların, bilişim devriminin başladığı 1970’li yıllardan bu yana yaptığı uyarılara karşın bilişim alanındaki gelişmeleri kavramakta geç kaldığı savunulan raporda, çağdaş gelişmelere ayak uyduramamanın yol açacağı ağır ve onarılması güç sorunlarla karşılaşmamak için bilgi ve iletişim teknolojileri alanına özel bir ilgi göstererek, hızla bir değişim sürecine girilmesi gerektiği vurgulanıyor.
CHP’nin bilişimi toplumsal kalkınmanın temeli olarak değerlendirdiği belirtilen raporda, "CHP bu dönüşümün hızla yürütülmesi için günümüzde eksik olan siyasi kararlılığa sahiptir. CHP, gerekli yasal düzenlemeleri hızla yapacaktır. Kamu kesiminden ve kamu hizmetlerinden başlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım süreçlerinde etkin kullanımıyla, tüm yurttaşların bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirilerinden ve olanaklarından eşit ölçüde yararlanması sağlanacaktır" deniliyor.

-ÜNİVERSİTELİYE ÜCRETSİZ İNTERNET-

CHP’nin, internet erişimini temel bir ihtiyaç kabul ettiği belirtilen raporda bu kapsamda, atılacak adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:
"Saniyede 1 megabitlik internet hizmeti ’temel hizmet’ olarak tanımlanacak ve makul bir ücretle ülkenin her noktasında bu hizmete erişim mümkün kılınacaktır. Son kullanıcıların mümkün olan en düşük maliyetle geniş bant internet erişimine kavuşmalarını sağlamak üzere, altyapı yatırımları artırılacaktır. Engelliler internet hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılacaktır. Üniversite öğrencilerinin internet hizmetlerinden ücretsiz faydalanması sağlanacaktır. Normal koşullarda internet erişimi olanağı bulamayan dezavantajlı kesimler lehine pozitif ayrımcılık uygulanacaktır. Tüm kamu kuruluşları geniş bant internet erişimine kavuşturulacaktır."

-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAKANLIĞI KURULACAK-

CHP iktidarında telefon ve internet hizmetlerinin ucuzlatılacağı vaadinde bulunulan raporda, bilişim ve iletişim sektörlerinin de destekleneceği belirtiliyor.

Yıllık bilişim şuraları düzenlenmesi, yerli yazılım sanayisinin desteklenmesi gibi başlıkların da dikkat çektiği raporda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı’nın kurulacağı bildiriliyor.

Bakanlıkla ilgili olarak ise, "Bu bakanlık, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili siyasi sorumluluğu üstlenen makam olarak konunun kamu yönetimindeki başlıca sahibi olacak, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşları kendi bünyesinde bir araya getirecektir" deniliyor.

-KİŞİSEL VERİLERİN VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ-

Türkiye’de kişisel verilerin ve haberleşmenin gizliliğinin giderek büyüyen bir tehdit altında olduğu ileri sürülen raporda, CHP’nin, özel yaşamın gizliliği kuralına saygı göstermeyi temel bir ilke olarak benimsediği vurgulanıyor.

İletişimin yasa dışı izlenmesi ve telefon dinlemeleri konusundaki ihlalleri incelemek ve kamu kurum ve kuruluşlarında bu amaçla denetim görevi yapmak amacıyla "İletişim Güvenliği ve Denetimi Üst Kurulu" adında bağımsız bir üst kurul oluşturulacağı ifade edilen raporda, şunlar kaydediliyor:
"Türkiye’de kişisel verilerin ve haberleşmenin gizliliği giderek büyümektedir. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için gereken tüm teknik ve yasal önlemler alınacaktır. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hızla ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde çıkartılacaktır.

Mahkemelerin toplu dinleme yetkisi vermesini önleyecek yasal düzenlemeler yapılacak, aksi yönde hareket eden devlet yetkilileri cezalandırılacaktır. Yasal dinleme kayıtlarının sadece dava ile ilgili bölümlerinin dava dosyasına girmesi sağlanacak, ilgili kişilerin kişilik haklarına ve özel hayatlarına saygı gösterilecektir. Başta internet olmak üzere, dinleme kayıtlarının basın-yayın organları aracılığıyla yayınlanmasına ilişkin cezalar yeniden düzenlenerek artırılacaktır..."

Barış Gündoğan - AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;