Çiftçiye makine hibesi

Kırsal kalkınmanın ve zor şartlarda çalışan üreticilerin desteklenmesi amacıyla Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen bazı makine ve ekipmanların alımında çiftçiye yüzde 50 hibe desteği verilecek

Çiftçiye makine hibesi

PAZARA UYGUN ÜRETİM İÇİN

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde, Tarım Bakanlığı’nca belirlenen kurallara uygun olarak alınan makine ve ekipmanın yarı parasını devlet verecek.

Tarımda yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan tebliğ ile pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda çalışan üreticinin işini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek rekabet edebilir bir düzeye getirmek amaçlanıyor.

ALIM 60 GÜNDE YAPILACAK

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilecek. Başvuru sahipleriyle tarım il müdürlükleri arasında imzalanacak hibe sözleşmesinden sonra mal alımları 60 gün içerisinde yapılacak.

30 gün içerisinde de makine montajı tamamlanacak. Program 1 Aralık 2010’a kadar geçerli olacak. Başvuru sahipleri sadece bir makine ya da ekipman için destek alacak. Başvuru sahipleri kendi paylarına düşen ödemeyi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak.

GERÇEK KİŞİYE 50 BİN LİRA

Mal alım tutarı piyasa rayiçlerini geçmeyecek. Hibeye esas tutar ürün başına gerçek kişiler için 50 bin lirayı, tüzel kişiler (şirket) için 100 bin lirayı geçemeyecek. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için de 200 bin lirayı aşamayacak.

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak. Mal alım başvuruları, dünden itibaren 45 gün içerisinde yatırımın gerçekleşeceği tarım il müdürlüklerine teslim edilecek.