Çözüm zor

Pazartesi, 10 Mayıs 2010 - 05:00

Kirada bir evim var. Kiracım alt katta oturan daire sahibinden dertli. Her dakika gürültü yaptıkları iddiası ile yukarı çıkıp olay çıkarıyormuş. Hatta bulaşık yıkarken bile bulaşığı engellemeye çalışıyormuş. Öğrendiğime göre bu hususta hastalık derecesinde problemliymiş. Nitekim bundan önceki kiracılarım bu yüzden çıktı ve bir ihtilaf halinde tanıklık yapabileceklerini söylüyorlar. Yakında ben bu yere taşınacağım, nasıl bir önlem önerirsiniz? A.A.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda buna benzer durumlar düşünülmüş ve 25’inci madde ile buna karşı önlem alınmıştı. Madde ile alınan önlem özetle şuydu: Çekilmez hal alan kat malikinin dairesi rayiç bedelle elinden alınır. Sizinki de elbette çekilmez bir durumdur. İnsan her dakika komşusu ile kavga etmek ister mi? Ancak kanunun bu maddesi değiştirildi ve bu hükmün uygulaması ağırlaştırıldı. Bunun için kat malikleri kurulundan karar alma şartı getirildi.
Yani böyle bir talep neredeyse artık imkansız. İşte size önlem ama ölü doğmuş bir önlem. Bu madde değiştirilmeden önceki haliyle, tatbik edilmese bile caydırıcı vasfı vardı. Şimdi ise kimse aldırmıyor.
Hakimden rahatsız edici durumun önlenmesini istemek mümkün ama karar alınsa bile onun da tatbiki mümkün değil. Eski hali ile kanunu çok önemli hocalarımız yapmıştı.
Bunlardan biri Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu idi. Kendisi çok ama çok önemli bir hukukçu idi. Ben her zaman onun talebesi olmakla iftihar ettim. Ancak şimdiki değişiklikleri kimler yapıyor, belli değil.
Onun için de her yeni çıkan kanun peşinden bir dolu yeni problem getiriyor. Yani meseleleri halletmekten uzaklaşıyoruz. Sizin olay da çözümden böylece uzaklaştı.

Suç işlenmiş
Yürümekte olan bir davada karşı taraf fotokopi belge sundu. Ancak fotokopilerde tahrifat var, başka amaçla verilen imzaları fotokopi hilesi ile bu belgelere aktarmış. Şimdi bunu davaya bakılan mahkemede mi hakime sunayım yoksa ayrı bir davada mı? A.B.

Bir mahkemeye sahte belge sunuluyor ise bunu iki yerde ileri sürmeniz gerekir. Birincisi davaya bakan mahkemeye durumu açıklamanız şarttır. Aslında mahkemelerde fotokopi belgeye itibar edilmez. Sizin bu davada fotokopi belgelerin aslının ibraz edilmesini isteme hakkınız var. Hakim karşı taraftan fotokopi belgelerin aslını sunmasını isteyecek ve gerektiğinde bu iş için kesin süre verecek.
Dolayısı ile asılları geldiğinde, fotokopilerdeki tahrifat ortaya çıkacak. Bu sizin davanızın elbette istikametini değiştirir. Bunun yanında ikinci bir nokta var ki yapılan iş bir suçtur. Mahkemeye sahte bilgi hazırlayıp sunmak sahtecilik suçunu oluşturur.
Bu sahte belgeler mahkemeye sunulmakla suç oluşmuştur. Dolayısı ile bir de işin savcılık, yani ceza kısmı var. Bunu da gündeme getirin.