Dağarcık

Salı, 25 Mayıs 2010 - 05:00

Hepimiz biliyoruz ki, siyasette söylenmedik lâf, kullanılmadık malzeme kalmadı.
Din, laiklik, muhafazakârlık, milliyetçilik, demokratlık...
Hepsi sömürüldü.
Yarın seçim olsa, meydanlara inip ne söyleyeceğiz?
Sermaye tükendi.
*
İşte bu yüzdendir ki, kurultayda gündeme getirilen işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk gibi barutlar, yeni birer malzeme gibi ateşlendi.
Biz bunları ilk def’a duymuyoruz ki... Fakir fukara garip guraba, bize hiç yabancı değil ki...
Peki, ne oldu?
Hepimizin birden hafızası mı kayboldu? Niye bunları ilk def’a duyuyormuşuz gibi bir hava doğdu?
Siyasi dağarcığımız bu kadar mı zayıfladı?
*
Müflis tüccarın, eski defterleri karıştırması gibi bir şey bu.
Siyasi partiler, meydanlara çıkıp ne diyecekler?
Öyle yüzgöz oldular ki, faşist, komünist, dinci, bölücü, şeriatçı, darbeci gibi karşılıklı suçlamalar, artık vız geliyor...
Maşallah, kurşun işlemiyor.
En iyisi, yine en eski malzemedir: İşsizlik, yolsuzluk, yoksulluk, açlık.
Ne tesadüftür ki, muhalefetin yeni diye sarıldığı bu eski malzeme, tam gündeme geldiği sırada, iktidar kanadı da işsizlikle mücadele için özel bir paket hazırlamaktadır.
Ne denir?
Bence bu bile kâr.