Davet eve gelebilir

Pazartesi, 09 Ağustos 2010 - 05:00

Facebook sayfamda bazı yazılar yazıyorum. Bunlardan birini kendi üzerine alınan iş arkadaşım beni savcılığa vermiş. Adresimi de ev adresi olarak göstermiş. Davetiye evime geldi ve sekiz yaşındaki çocuğum çok korktu. Ailece de mağdur olduk. Bu davetiyenin eve gelmiş olması nedeni ile şikayetçiye karşı tazminat davası açabilir miyim?  E.Y.

Bir insana hakaret suçtur, bu tamam. Bir insanın yüzüne karşı hakaret edilebilir, bir insanın gıyabında hakaret edilebilir veya yazılı şekilde hakaret edilebilir. Bunların hepsi suçtur. Bu arada sizi şikayet eden kişinin adı, yazılı hadisede geçmemiş. Ancak bizim Ceza Kanunumuza göre hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat, üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksamayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. Gördüğünüz gibi hakarete uğradığını iddia eden kişinin açıkça ismini belirtmemiş olsanız bile onu kastettiğiniz anlaşıldığı takdirde suç oluşmuştur. Bu durumda sizin savcılığa davetiniz yasal bir prosedürdür ve davetin eve gelmiş olmasında hukuka aykırı bir durum yoktur. Sırf bu nedenden dolayı şikayetçiden tazminat talep edemezsiniz. Ancak suçlamada şikayetçi haksız bulunursa o zaman bu husus gündeme gelebilir.

Bir defa yeter

Bundan 12 yıl önce memuriyete girebilmek için yaşımı mahkeme kararı ile büyüttüm. Şimdi küçültmek istiyorum nasıl mümkün olur?  F.D.

Mahkeme kararı ile yaş tashihi yapıldıktan sonra artık onun tersi yapılamaz. Siz yaşınızı büyüttünüz, yani mahkemede yaşınızın nüfusa yanlış yazıldığını, doğrusunun iddia ettiğiniz yaş ve doğum günü olduğunu ispatladınız ve mahkeme kararı kesinleşti. Artık onun aksini iddia ederek eskiye dönemezsiniz. Tashih bir defa yapılır, siz onu yapmışsınız artık bitmiş.