DHMİ'ye soruşturma

Rekabet Kurulu, bir devlet kurumu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) hakkında soruşturma açtı

DHMİ'ye soruşturma

Kurul, DHMİ'nin havaalanlarında yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yürütülen soruşturmada; DHMİ tarafından uygulanan yer tahsis tarifeleri incelenirken, DHMİ’nin havaalanlarında arazi ve üzerinde yer alan tesisleri kiralayan teşebbüsler arasında ayrıma giderek hakim durumunu kötüye kullanmadığına, Kurul’un konuya ilişkin verdiği kararının gereğini yerine getirdiğine, bu itibarla 4054 Sayılı Kanunu ihlal etmediğine karar verilmişti. Ancak açılan dava sonucunda, bahse konu Kurul kararı Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bunun üzerine dosyada yer alan bilgi ve belgeleri son toplantısında müzakere eden kurul, DHMİ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma, DHMİ’nin havaalanlarında yer tahsis ettiği kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yaparak 4054 Sayılı Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.  

Erdinç ÇELİKKAN / HÜRRİYET