Din ibaresi kaldırılsın teklifi

BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler arasından "din" ibaresinin kaldırılması için kanun teklifi verdi

Din ibaresi kaldırılsın teklifi

Halis, Nüfus Hizmetleri Kanununda bir fıkranın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, "Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler" arasında yer alan ’din’ ibaresinin kaldırılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, Anayasanın 24. maddesinde, "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz" ibaresinin yer aldığı anımsatıldı.

Gerekçede, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda, "Nüfus cüzdanına bireyin dini de yazılır" hükmünün bulunduğu belirtilerek, "Bu durum, bireyi, dini inancını ve kanaatini açıklamaya zorlamadır. Dolayısıyla, düşünce, din ve vicdan özgürlüğünün engellenmesidir.

Nüfus cüzdanlarına dinin zorunlu olarak yazılması anayasaya aykırılık gösterdiği gibi, Türkiye’nin imza koyduğu başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi olmak üzere birçok sözleşmeye de aykırıdır" denildi.