Doğan Yayın Holding gerekli teminatı gösterdi

Doğan Yayın Holding, vergi cezalarına ilişkin olarak talep edilen teminatı ilgili vergi dairelerine gösterdi

09 Ekim 2009, Cuma 21:06
A A

 Doğan Yayın Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'den, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait "Vergi İnceleme Raporları" ile ilgili olarak; vergi aslı ve vergi cezaları ile bunlara ilişkin olarak hesaplanan gecikme faizi tutarı için birlikte toplam 4.823.825.987,33,-TL tutarındaki teminatın 15 gün içerisinde gösterilmesinin ilgili Vergi Daireleri tarafından talep edildiği daha önce 25.09.2009 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen türde teminatı, teminat olarak kabul edilmek üzere, ilgili Vergi Daireleri'ne gösterdiği öğrenilmiştir. Bu çerçevede, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ile Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı aktiflerinde kayıtlı D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. hisseleri, "Vergi İnceleme Raporları"nda Gelirler Kontrolörleri tarafından hesaplanan ve vergi aslı ve ceza ihbarnamelerine esas teşkil eden değerler üzerinden teminat olarak gösterilmiştir.

Diğer taraftan, 3'üncü kişilere (bunlar arasında Doğan Grubu bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir halka açık şirket bulunmamaktadır) ait 44 ayrı taşınmaz ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2.693.114,65,-TL tutarındaki kesin ve süresiz "banka teminat mektubu" da teminat olarak gösterilmiştir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;