Doğum azalıyor hayat güzelleşiyor

İngiliz dergisi 'Economist' doğurganlığın azalmasıyla hayat kalitesinin arttığını açıkladı

Doğum azalıyor hayat güzelleşiyor

Dergi şunları yazdı: Doğurganlığın azalmasıyla zenginlik arasında doğru orantı var. Hane başına düşen çocuk sayısı azalınca eğitim seviyesi yükseliyor, iş gücü artıyor, daha fazla birikim ve yatırım yapılıyor