'Dünyayı Hıristiyanlaştırma' çağrısı

Papa 16. Benediktus, Katoliklik dışındaki Hıristiyan kiliselerinin temsilcilerine 'Hıristiyanlığı yayma' çağrısı yaptı

'Dünyayı Hıristiyanlaştırma' çağrısı

Roma Katolik Kilisesi’nin lideri Papa 16. Benediktus, Katoliklik dışındaki Hıristiyan kiliselerinin temsilcilerine de "Hıristiyanlığı tüm dünyaya yaymak için beraberce çalışma" çağrısında bulundu.

Papa 16. Benediktus, Roma’da Sur Dışı Aziz Pavlus (San Paolo Fuori Le Mura) Bazilikası’nda Ortodoks ve Protestan kiliselerinin temsilcilerinin de katıldıkları ayinde yaptığı konuşmada, "Dinsel umursamazlığın ve Hıristiyan inancına düşmanlığın giderek arttığı bir dünyada, yeni ve yoğun bir Hıristiyanlaştırma faaliyetine ihtiyaç var" dedi.

'DUA HAFTASI'NDA KONUŞTU

Alman Papa, Hıristiyan kiliselerinin, "sadece İncil’i hiç tanımamış olan halklar arasında değil, Hıristiyanlığın yayılmış olduğu ve tarihin bir parçasına dönüştüğü halklar arasında da Hıristiyanlaştırma faaliyetlerini yoğunlaştırmak" durumunda olduklarını savundu.

Papa 16. Benediktus, Hristiyanlar arası birlik için Dua Haftası dolayısıyla düzenlenen ayindeki vaazında, Hıristiyanlığı yaymanın kiliseler arasında bir ortak payda olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hıristiyanların aynı Mesih’e inanıp, kendi aralarında ihtilafta oldukları bir ortamda, inanmayanlara İncil’in muştusunu benimsetmek nasıl mümkün olabilir? Bizleri birbirimizden ayıran meselelerin mevcudiyeti maalesef sürse de, sorunlarımızı dua ve diyalogla aşmayı umut ediyoruz. Her şeye rağmen Mesih’in mesajının ana içeriğini hep birlikte duyurmamız pekala mümkündür".

'LAİKLİĞE KARŞI ORTAK MÜCADELE'

Papa 16. Benediktus, çeşitli kilise temsilcilerinin, 1910’daki Edinburg Misyonerlik Konferansı’nda Hıristiyanların İncil’i yaymak için beraberce davranarak kendi aralarındaki anlaşmazlıkları da aşabileceğine değinilmiş olduğunu anımsatarak, "Edinburg’ta 1910’da Protestanlık ve Anglikanizmin muhtelif akımlarına mensup bini aşkın misyoner bir araya gelmiş, Ortodoks bir konuk da onlara iştirak etmiş ve de neticede Hıristiyanlar arası birlik için dünyayı İsa Mesih’in İncili’yle muştulamak gerektiği belirtilmişti" dedi.

Roma Katolik Kilisesi’nin lideri 16. Benediktus, "dünyadaki sekülerleşme, rölativizm ve hedonizme karşı mücadelede açısından da Hıristiyanların ortak çalışmaları gerektiğini" kaydetti.

AA