Eğitim müfettişliği cazip oldu

Salı, 22 Haziran 2010 - 05:00

İlköğretim müfettişliğini yeniden yapılandıran kanun, geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarıyla ilgili sıkıntılarını daha önce bu köşeden sizlerle paylaşmıştım. Nisan ayında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası olan TEMSEN’de, Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın ayrıntılarını anlatmıştı. İki ayın sonunda Bakanlık verdiği sözü tuttu, eğitim sisteminde önemli yer tutan müfettişlerin yüzünü güldürecek değişikliklere imza attı ve bu değişikliği kanunlaştırdı.

Peki, eğitim camiasının yakından izlediği bu kanun tasarısının üzerinde neden bu kadar duruldu? Bir kere ilköğretim müfettişlerinin hak kayıplarının telafisiyle birlikte denetimde bütünlük sağlayacaktı. Müfettişlere daha etkili denetim imkanı verilmesiyle eğitimde kalite artacak. Bu nedenle değişiklik önem taşıdı.

Kanun ile yapılan düzenleme gereğince ilköğretim müfettişlerinin ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarıldı. 600 puanlık bu değişiklik, özellikle emeklilikte önemli bir mali getiri sunacak. Yasaya göre, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulacak. Eğitim müfettiş yardımcılığı için en az 4 yıllık yüksek öğrenim ve öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti olma şartı aranacak. Bu özelliğe sahip kişiler sınav sonucunda bu göreve başlayabilecek. Bu görevde 3 yıllık yetişme döneminin ardından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar, eğitim müfettişi kadrosuna atanabilecek.

Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli önlemler alınacak. Eğitim müfettişleri, her hizmet bölgesinde 2 yıldan az olmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği süre kadar çalışacak.

Yasa, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının görev alanını da belirliyor. Bu kişilerin görev alanları il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, orta öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç her derece ve türdeki örgün, yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri olacak.

Bu yasayla halen görevde olan ilköğretim müfettişleri kazandı ama asıl kazanan yakın gelecekte Türk eğitim sistemi olacak.