www.posta.com.tr
  • Açılış sayfam yap
  • Üye Girişi
  • Canlı Skor
  • RSS
  • Mobil
  • ALTIN130,6410 %0,13
  • BIST71738 %0,20
  • EURO3,3615 %-0,70
  • USD3,0650 %-0,33

Sorumluluk var, tazminat yok

Kamu harcamalarından, kamu mallarının korunmasına kadar birçok sorumluluğu olan memurlar, devlete verecekleri zarardan tüm mal varlıklarıyla sorumlu tutuluyor. Ancak bu kadar kritik noktalarda çalışmalarına rağmen ne bir unvanları ne de meydana gelecek zararlar için tazminat hakları var

Sorumluluk var, tazminat yok
01 Mart 2013 - 05:00
Yazı Boyutu:
x

Kamu kurumlarında 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, kamu harcamaları sürecinde görevli olarak;

- Harcama yetkilisi,

- Muhasebe yetkilisi,

- Gerçekleştirme görevlisi,

- Taşınır konsolide görevlisi,

- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, gibi yeni kavram ve görevler ortaya çıktı. Bu işlerde görevli memurlar çalışma konularıyla ilgili olarak gerçekleşen bütün iş ve işlemlerden sorumlu oluyor. Söz konusu görevleri yerine getirmek için görevlendirilen memurlara bir unvan verilmiyor. Mevcut unvanlarının yanında görevlendirme yapılıyor.

Bu görevliler; bilerek ve isteyerek, suç mahiyetinde ihmalleri ile kamu zararına yol açarlarsa, kendilerine gerek maddi, gerekse idari yaptırımlar ve ceza kanunu müeyyideleri uygulanıyor. Bu görevliler haklı olarak bilmeden ve istemeden yol açacakları, özellikle küçük maddi zararlarının tazmini için, tazminat talep ediyorlar.

Eski sorumlulara komik tazminat

Kamu yönetiminde yeni olan ve harcama sürecinde yer alan görevlilerden, ambar memuru, depo memuru, muhasebe müdürü, muhasebeci gibi kadrolarda görev yapanlara, 2006 yılında çıkarılan zam ve tazminat kararnamesi gereğince çok küçük miktarda mali sorumluluk tazminatı ödeniyor. Mali sorumluluk zammı olarak adlandırılan bu tazminatlar, unvanlara göre belirlenmiş gösterge rakamları ile dönemine göre belirlenmiş yan ödeme katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanıyor.

Kamu harcamalarının yapılması, kamu mallarının dağıtımı, kontrolü ve korunması, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde harcama sürecinde yer alan tüm memurlar, meydana gelen kamu zararının tazmininden tüm şahsi mal varlıkları ile sorumlu olabiliyor. Kamu kaynağının harcanması ve kamu malının korunması sürecinde yer alan ‘harcama yetkilisi’, ‘muhasebe yetkilisi’, ‘gerçekleştirme görevlisi’, ‘taşınır konsolide görevlisi’, ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi’ gibi işler ile görevlerde yer alanlardan sadece ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi’ olarak görevlendirilenlere ilk defa 2012 yılında yayımlanan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda sorumluluk tazminatı verilmesi öngörüldü. Diğerlerine ise bu görevler için sağlanmış bir hak veya tazminat bulunmuyor.

Ayda 13.46 TL tazminat mı olur?

2012 yılında imzalanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan ya da daha düşük puan üzerinden yararlananlardan, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk tazminatı verilmesi öngörüldü. Tazminat tutarının ise 2006 yılında yayımlanan yan ödeme kararnamesinin 37’nci sırasında yer alan ambar memuru ve depo memuru gibi 575 gösterge üzerinden verilmesine karar verildi.

Bu tutar da taşınır kayıt ve kontrol görevlisi olarak görevlendirilenler için Ocak-Haziran 2013 döneminde geçerli 0.0234128 yan ödeme katsayısına göre 13.46 TL. Devletin taşınır mallarından sorumlu olan ve bu mallara verdiği zarar, ziyan ve kaybı ödemekle sorumlu tutulan memura verilen ‘mali sorumluluk tazminatı’ sadece 13.46 TL. Aylık 13.46 TL ile memur devlet mallarında meydana gelen kayıp, zarar ve ziyanı karşılayacak. Güler misin ağlar mısın?

Kayıp ve noksanları yerine koymak zorundalar

Kamu kurumlarında ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen, bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir. Bu görevliler, kamuda ‘ayniyat saymanı’ olarak görev yapan memurların yerine geldi. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu.

Denetlenen alıyor denetleyen almıyor

Kamu kurumlarında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı taşınır hesaplarını, konsolide etmek, taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan, kurumun alt birimlerinde ve üst birimlerinde ‘taşınır konsolide görevlileri’ bulunuyor. Taşınır konsolide görevlileri taşınır kayıt görevlilerinden aldıkları taşınır hesaplarını inceleyerek uygunluk kontrollerini de yaptıktan sonra, varsa bir üst birim taşınır konsolide görevlisine, üst birim görevlisi, yoksa doğrudan harcama yetkilisine hesap veriyor ve görev alanlarıyla ilgili hesaplardan ve kayıtlardan sorumlu oluyorlar.

Buna rağmen taşınır kayıt görevlilerine verilen tazminat, taşınır konsolide görevlilerine verilmiyor. Başka bir ifade ile sembolik de olsa tazminat alan ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini’ni denetleyen ‘taşınır konsolide görevlileri’ tazminat alamıyor. Taşınır konsolide görevlileri de öncelikle sorumlukları karşılığında tazminat istiyorlar. Ancak tazminat tutarının da gerçekçi rakamlarda olmasını talep ediyorlar.

Muhasebe yetkilisi hakkını istiyor

Kamu gelirlerinin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını ‘muhasebe yetkilisi’ yürütüyor. Muhasebe yetkilisi, özellikle bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu.

Muhasebe yetkilileri aynı zamanda harcama birimlerince hazırlanan taşınırların değerlerinin muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumlu. Muhasebe yetkilileri yüklendikleri bu sorumluluklarının karşılığında, önceden saymanlara ödenen tazminatların güncellenerek, gerçekçi rakamlar üstünden kendilerine ödenmesini istiyorlar.


YORUMLAR

Bu haberle ilgili hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yazan siz olun