En ırkçı Güney Kıbrıs

AB'de yapılan ankette Kıbrıslı Rumlar 'Avrupa'nın en ırkçı ve yabancı korkusu taşıyan kişileri' çıktı

En ırkçı Güney Kıbrıs

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsayan bir anketin sonuçları, Kıbrıslı Rumların "Avrupa’nın en ırkçı ve yabancı korkusu taşıyan kişileri" olduğunu ortaya koydu. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, "Kıbrıs Avrupa Üniversitesi" tarafından, "Avrupa Toplumsal Araştırma Programı" çerçevesinde, Eylül-Aralık 2008’de yapılan araştırmanın sonuçları Eylül 2009’da açıklandı. 

HERKESİ GERİDE BIRAKTILAR

Güney Kıbrıs’ta 1600 haneyi kapsayan anketin sonuçlarına göre, "krizde, ırkçılık, şüphecilik ve dine aşırı düşkünlükte bir numara" olan Kıbrıslı Rumlar, ırkçılık ve yabancı korkusu konusunda tüm AB ülkelerini geride bıraktı. 

Araştırmanın sonucunda, Kıbrıslı Rumların, diğer ülkelere oranla, toplumun diğer fertlerine çok daha az güven duyduğu ve dinlerine aşırı bağlı oldukları ortaya çıktı. Araştırmaya katılan Rumların büyük çoğunluğu da yabancı uyruklu kişilerin ülkelerine gelmesine izin verilmemesini istiyor. Araştırmada, Kıbrıslı Rumların ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında en fazla televizyon izleyen millet olduğu, yüzde 40,9 oranında Kıbrıslı Rum’un günde üç saat ve üzeri televizyon izlediği, internet ve yeni teknolojileri kullanma oranının ise en düşük seviyede kaldığı belirtildi. 

Haberde, bu olumsuzluklara karşın Kıbrıslı Rumların, diğer AB ülkelerine oranla, yaşam düzeylerinden daha memnun olduğu, kendilerini daha güvende hissettikleri ve kurumlara daha çok güvendiği de kaydedildi. 

TÜRKLERİN YÜZDE 48'İ 'ETNİK AYRIM VAR' DEDİ


AB’de kamuoyu araştırmalarını yürüten Eurobarometre’nin üye ve aday ülkelerde yaptığı ayrımcılık anketine göre ise Avrupalıların yüzde 61’i ve Türklerin yüzde 48’i, ülkelerinde etnik ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünüyor. 

Mayıs ve Temmuz ayları arasında 1003’ü Türkiye’den yaklaşık 30 bin kişiyle görüşülerek hazırlanan araştırmaya göre, "yaygın etnik ayrımcılığın" en yüksek çıktığı ülkeler yüzde 80’le Hollanda, yüzde 79’la Fransa ve Macaristan, yüzde 78’le İsveç, yüzde 77’yle Danimarka ve Malta, yüzde 72’yle Finlandiya, yüzde 71’le Yunanistan, İtalya ve Belçika, yüzde 70’le Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 66’yla İspanya ve yüzde 63’le Avusturya şeklinde sıralandı. İngiltere yüzde 58’le ve Almanya yüzde 54’le etnik ayrımcılıkta AB ortalamasının altında kalırken, bu oran eski Doğu Bloku ülkelerinden Letonya’da yüzde 34, Polonya’da yüzde 33 ve Litvanya’da yüzde 26’ya kadar indi. 

DİNİ AYRIM

Eurobarometre araştırmasına göre ülkelerinde dini ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünenler Türkiye’de yüzde 42’yle, yüzde 39 olan AB ortalamasının üzerine çıkarken bu oran Hollanda’da yüzde 59, Fransa’da yüzde 58, Danimarka’da yüzde 55 ve Belçika’da yüzde 54’ü buldu. Ankete katılan Avrupalıların yüzde 56’sı ve Türklerin yüzde 46’sı, ülkelerinde dini ayrımcılığın 5 yıl öncesine göre arttığı yönünde görüş belirtti. 

Araştırmada "medyanın farklılıkları yeterince yansıtmadığı" görüşünde olanlar Yunanistan’da yüzde 53, İsveç’te yüzde 58 ve Fransa’da yüzde 65’e ulaşırken aynı oran Türkiye’de yüzde 43’le, yüzde 44 olan AB ortalamasına yaklaştı. 

Eurobarometre anketine katılan Avrupalıların yüzde 49’u ve Türklerin yüzde 35’i, ayrımcılıkla mücadele için ülkelerinde yeterli çabanın gösterildiğini belirtti. Ankette, ülkelerinde yaşlılara yaygın ayrımcılık yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 33’le Türkiye’de en düşük çıkarken, AB ortalaması yüzde 58’i buldu. Bununla birlikte Türklerin yüzde 52’si, 5 yıl öncesine göre yaşlılara ayrımcılığın arttığı yönünde görüş bildirdi. 

Ayrımcılık araştırmasında engellilerin yaygın ayrımcılığa uğradığını düşünenler Avrupa’da en düşük yüzde 33’le Malta ve yüzde 34’le Türkiye’de çıkarken söz konusu oran Fransa’da yüzde 74, Macaristan’da yüzde 64, Belçika ve Yunanistan’da yüzde 63, Hollanda’da yüzde 62 ve AB ortalamasında yüzde 53 oldu. 

CİNSEL AYRIMCILIKEurobarometre anketinde ülkelerinde cinsel tercih nedeniyle ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünen Türklerin oranı yüzde 37’yle, yüzde 47 olan AB ortalamasının altında kaldı. Cinsel tercihin yaygın ayrımcılık kaynağı olduğunu düşünenler en yüksek yüzde 66 ile Kıbrıs Rum kesiminde, yüzde 64 ile Yunanistan’da ve yüzde 61 ile Fransa’da çıktı. 

Ankette cinsiyet ayrımı yaygınlığında ise Türkiye yüzde 41’le, yüzde 40 olan AB ortalamasına yaklaşırken söz konusu oranın en yüksek çıktığı ülkeler yüzde 57 ile Macaristan, yüzde 54 ile Fransa ve yüzde 52 ile İsveç, en düşük çıktığı ülkeler yüzde 20 ile İrlanda ve Bulgaristan oldu. Araştırmada ülkelerindeki devlet ya da hükümet başkanlığına seçilebilecek kişilere, duydukları yakınlığa göre 1’den 10’a kadar not vermesi istenen Avrupalılar kadınlara 8,5, engellilere 7,4, dini azınlık mensuplarına ve eşcinsellere 6,5, etnik azınlık mensuplarına 6,2, 30 yaşından küçüklere 5,9 ve 75 yaş üstüne 4,8’i layık gördü. 

AA

3