Erdoğan'dan AKPM'ye de 'One minute'

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantısı için Strasbourg'da bulunan Başbakan Erdoğan, 'İleri demokrasiden bahsederken neden seçim barajını indirmiyorsunuz?' sorusuna 'Size soracak değiliz' dedi

13 Nisan 2011, Çarşamba 14:33
A A

Fransa ziyaretini tamamlayarak bu akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket eden Başbakan Erdoğan, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi binasındaki oturum sırasında yüzde 10 seçim barajıyla ilgili bir soruya, “Halk isterse düşürürüz, size soracak değiliz” diye yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye'deki dini özgürlükler konusunda soru yönelten bir vekil için ise, "Zannederim arkadaş Fransız. Ama Türkiye’ye de Fransız" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin, 61 yıl önce bugün, 13 Nisan 1950'de Konsey'e üye olduğunu hatırlatarak, Avrupa Konseyi ve Türkiye açısından son derece anlamlı bir yıl dönümünde genel kurula hitap ettiğini söyledi.

Hıristiyan dünyası ile İslam dünyasının birbirine bakışının, tarihsel süreçte büyük oranda Haçlı Seferleri ile şekillendiğini kaydeden Erdoğan, yaklaşık bin yıl önceki bu karşılaşmaların, bin yıl boyunca önyargılara, yanlış anlamalara, bloklaşma ve kutuplaşmalara bir bahane ve bir gerekçe olarak görüldüğünü ifade etti.

>> DÜNYA BASINI ERDOĞAN İÇİN NE DEDİ?

>> ERDOĞAN'IN 'İÇERİ'YE YÖNELİK SERT MESAJLARI

HAÇLI SEFERLERİ

Bugün, Haçlı Seferleri'nin bir başka boyutunu da görmenin ve Haçlı Seferleri'ni artık farklı şekilde değerlendirmenin önemine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

 “Haçlı Seferleri, iki kültürün, iki medeniyetin, iki dinin karşı karşıya gelmesinden ziyade, birbirini tanıması, birbirini anlaması ve birbirinden etkilenmesi sonucunu da doğurmuştur. Bilimde, sanatta, mimaride, dilde, musikide, günlük yaşam alışkanlıklarında, hatta yeme-içme kültürlerinin transferinde Haçlı Seferleri son derece etkili olmuştur. Bugün, Batı medeniyetinin temellerinde de Doğu medeniyetinin temellerinde de bu karşılaşmanın etkisini hiç kimse inkar edemez.

"Tarihi, artık savaşlar, çatışmalar, kamplaşma ve kutuplaşmalar üzerinden okuyamayız. Tarihi savaşlar üzerinden okuyanlar, geleceği barış üzerine inşa edemezler. Haçlı Seferleri'ni derin hafızasından silemeyenler, kendi toplumlarına da bölgelerine de dünyaya da barış ve hoşgörü vaat edemezler.

"Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, bizatihi, tarihin kutuplaşmalar üzerine okunamayacağının en somut göstergesidir. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği bu oluşum, ortak değerleri, barışı ve evrensel değerleri daha da yücelterek, dünyaya ve insanlığa yol gösterici olmaya devam etmek zorundadır.”

“AVRUPA İÇİNDE KUTUPLAŞMA GİDEREK ŞİDDETLENİYOR”

Son dönemde, Avrupa içinde yükselen ırkçılığın, ayrımcılığın, hoşgörüsüzlüğün, Avrupa halklarını tedirgin ettiğinden çok daha fazla, çevre coğrafyalardaki halkları tedirgin ettiğini ve kaygılandırdığını vurgulayan Erdoğan, “Üzülerek gözlemliyorum ki, Avrupa içinde kutuplaşma giderek şiddetlenmektedir. Bu durumun bazı ülkelerde artık devlet kademelerinde bile görülmesi, siyasi partilerin bu temelde prim yaparak oy kazanmaya çalışıyor olmaları, olayın vehametini artırmaktadır. Popülizm uğruna, oy alabilmek ve seçilebilmek hırsıyla, en temel insani değerlerin, en temel hakların, özgürlüklerin baskı altına alınması, sadece o ülkenin halkına değil,  tüm bir Avrupa'ya, bu geniş coğrafyaya yapılmış en büyük haksızlık ve kötülük olacaktır” ifadelerini kullandı.

“MÜSLÜMAN OLUP LAİKLİĞİ BENİMSEYEN TEK ÜLKE”

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya içinde halkı Müslüman olan ama laikliği benimsemiş yegane ülke olduğunu vurguladı. Türkiye'nin laiklik kavramını Fransa'dan uyarladığına ve onyıllardır yaşanan tartışmaların ardından, Ak Parti iktidarı döneminde İslam-laiklik-demokrasi gibi kavramların bir arada varlığını sürdürebileceğini tüm dünyaya ispat ettiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu noktada, içinde bulunduğu coğrafya için son derece anlamlı bir model haline gelirken, laikliğin Avrupa'da yeniden tartışılıyor ve özgürlükleri kısıtlamanın bir aracı haline dönüştürülüyor olmasının ironik olduğunu ifade etti.

Kendi içine kapanan bir Avrupa'nın, evrensel değerlerden, evrensel insan hak ve özgürlüklerinden bahsedemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Hatta bunu kendisi için bile temin etmekte güçlük çekmeye başlayabilir. Bugün, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan yükselen özgürlük ve hak taleplerine, Avrupa kulak tıkayamaz.  Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, sadece bir kesimin layık olduğunu iddia etmek, demokrasiyi kimi toplumlar için 'henüz erken' görmek, en az ırkçılık kadar tehlikelidir. Eğer 'evrensel değerler' diyorsak, eğer 'insan ve insan hakları' diyorsak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan yükselen haykırışları duymak ve en güçlü şekilde desteklemek zorundayız. Artık Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya bakınca, petrol kuyuları görmekten vazgeçip, yaşanan trajedilere odaklanmak durumundayız”  diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, kültürel ayrışmayı, özellikle de medeniyetler çatışmasını savunan tezlerin çöktüğünü ifade etti.
        
“YENİ AFGANİSTANLAR, YENİ IRAKLAR GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Halk hareketlerinin meşruiyetinin korunması bakımından, dışardan askeri müdahalede bulunulmamasının ve müdahalenin tamamen insani boyut taşımasının son derece önemli olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, “Biz, Ortadoğu ve Afrika'da, yeni Afganistanlar, yeni Iraklar görmek, bunları yaşamak istemiyoruz. Afganistan, Irak, Filistin'de yaşananlar, bölge insanının ruhunda olduğu kadar, insanlık vicdanında da derin yaralar açmıştır.  Zedelenen adalet duygusu, kutuplaşmaya zemin hazırlamıştır. Libya'da ve son günlerde Filistin'de yaşanan olaylara, Avrupa'nın vicdan ölçeğiyle bakmasını, evrensel değerlerden, insanlık değerlerinden yola çıkarak gelişmeleri değerlendirmesini arzu ediyoruz. Bu süreçte, Avrupa Konseyi’nde oluşturduğumuz ortak değer ve normların, yakın çevremizdeki komşularımızla paylaşılması hayati derecede önemlidir" dedi.

"Mısır'da anayasal bir demokrasiye geçişin tüm bölge için önemli olduğuna inanıyor, iktidarın en kısa zamanda sivil bir yönetime devredilmesini destekliyoruz. Libya'da, 1970 ve 1973 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları'na destek veriyoruz" diyen Erdoğan, bu kararların, Libya'nın toprak bütünlüğünü, Libya halkının huzur, güvenlik ve refahını garanti altına alacak şekilde uygulanmasının taşıdığı öneme vurgu yaptı.
        
“ROL KAPMA YARIŞINDA DEĞİLİZ”

Benzer şekilde, Bahreyn'deki gelişmeleri de yakından izlediklerini anlatan Başbakan Erdoğan, gerginliğin azaltılması için bölgedeki tüm taraflarla yoğun bir temas trafiği yürüttüklerini ifade etti. Erdoğan, bölgenin istikrarı açısından büyük öneme sahip Suriye, Yemen ve Ürdün'de yoğunluk kazanan halk hareketlerinin de bir an evvel itidal ve sağduyuyla sonuçlanması için gerekli girişimlerde bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin, tüm bu coğrafyada, her ülkeyle her etnik ve inanç grubuyla iletişim kurabilen, çözüm geliştirebilen, barış ve uzlaşma çabalarında aktif rol alabilen bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Taraf tutmuyoruz, çıkar peşinde, rol kapma yarışında değiliz. Aktif ve ilkeli dış politikamızla, sadece ve sadece bölgenin huzur, barış ve istikrarı için çözümler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye, bölgesel barış için çok önemli bir imkandır. Son gelişmeler ve bu gelişmelerde Türkiye'nin izlediği ilkeli dış politika, ülkemizin Avrupa Birliği için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğinin kimi ülkelerde iç politika malzemesi yapılmayacak, seçimlerde istismar aracı olarak kullanılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayarak, başta Fransa olmak üzere Türkiye karşıtı Avrupalı liderlere mesaj gönderdi.

“TÜRKİYE'NİN AB'YE, AB'NİN DE TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR”

Türkiye'nin, zorunlu olmadığı halde, dört Maastricht kriterinden ikisi olan  'bütçe açığı' ve 'borç yükü' kriterlerini karşıladığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu iki göstergede Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi konumda olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Erdoğan, böyle bir Türkiye'nin, yapay bahanelerle, popülist gerekçelerle engellenmesi ve müzakere sürecinde önüne yeni engellerin çıkarılmasının anlaşılabilir olmadığını dile getirdi: "Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye'yi farklı şekilde değerlendiren, kendi ikbal ve iktidar hırsı için Türkiye'nin üyeliğini tartışma konusu yapanlar, Türkiye'ye değil, kendi ülkelerine, Avrupa değerlerine ve kendi halklarına haksızlık ederler. Bu bakımdan, biz Türkiye'nin AB üyeliğine, hakkaniyet ve vicdan ölçüsüyle bakılmasını bekliyor, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.”

Erdoğan, Türkiye'nin, 2002 sonundan itibaren Ak Parti hükümetiyle birlikte, özellikle demokratikleşme noktasında tarihi reformları gerçekleştirdiğinin de altını çizdi.

Bu süreçte işkenceye sıfır tolerans gösterildiğini, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin tek tek kaldırıldığına dikkati çeken Erdoğan, “Son haftalarda, basın üzerinde, ifade özgürlüğü üzerinde baskı, kısıtlama, yasaklama olduğuna dair iddialar, açık söylüyorum, gerçeği yansıtmıyor. Bazı tutuklama ve gözaltıların, Avrupa'da basın özgürlüğüne müdahale olarak algılandığını biliyoruz ama Avrupa'da, darbelere çanak tutan, darbeleri teşvik eden gazete ve gazetecilerin olmadığını da hatırlatmak isterim” dedi.
        
HAPİSTEKİ GAZETECİLER İÇİN AVRUPA KOMİSYONU'NA DAVET

Şu anda Türkiye'de, tutuklu ve hükümlü olarak 26 gazetecinin hapiste olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, bu gazetecilerden hiçbirinin, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olmadığını ifade etti. Erdoğan, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin haberleri, Avrupa'nın ve Avrupa kurumlarının, belli odaklardan, belli çevrelerden değil, daha objektif kaynaklardan edinmesini ve değerlendirmelerini de ona göre yapmasını istedi.

Başbakan Erdoğan, “Az önce Genel Sekreter Jagland ile bu konuyu görüştük ve kendilerinden şunu rica ettim; yardımcınızı ya da yardımcılarınızı, elemanlarla ülkemize gönderin. Yerinde gelip bazı incelemeleri kaynağında yapsınlar. Oradan tespit etsinler. Bu, kaynağında yapacakları araştırmalarla bunun böyle olmadığını göreceklerdir. Bunların suç örgütleriyle nasıl ilinti halinde olduklarını göreceklerdir. Dolayısıyla bunu gördükleri zaman öyle zannediyorum ki size gelecek olan bilgiler çok daha farklı olacaktır” dedi.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Başbakan Erdoğan, Genel Kurul'a hitabının ardından parlamenterlerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Soru: Türkiye'nin Akdeniz'de ve Filistin'de oynaması gereken önemli rol nedir?

- Her şeyden önce Akdeniz havzasında önemli bir tarihe kültüre, birliğe sahip ülkeler bulunuyor. Burada dayanışma içersinde olacağımız ülkeler birinci derecede Avrupa Konseyi üyesi ülkeler, ikinci derecede, konsey üyesi olmayıp değişik uluslararası konsey üyeleri olan ülkeler olacak. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki sorunların çözülmesinde, bu ülkelerin aktif rol almaları lazım. Libya’da BM kararlarıyla atılan adımlar, bu bölgedeki ülkelerin birinci derecede rol oynamasını sağlayarak güçlendirdi.

Bizim teklifimiz şu oldu. NATO, burada rol almalı, yanına, Arap Birliği, Afrika Birliği’ni almalıyız, İslam örgütünü almalıyız, hatta Körfez işbirliği örgütünü almalıyız. Ve burayı Irak veya Afganistan gibi bir çözüme taşımamalıyız.  Şu an Libya için görev üstlendik ve görev bilinciyle sürdürüyoruz. NATO’nun verdiği görev kapsamında insani yardımı sürdürüyoruz. Kasım ayında görevi devralacağız. Filistin için de aynı şeyler geçerli.

Soru: Basın, ifade özgürlüğünden bahsettiniz, acaba yargıdaki bazı kurumlar  ifade özgürlüğünü kısıtlama amaçlı kullanılıyor mu? Orhan Pamuk'un devlete karşı hiçbir eylemi olmamıştır. Aynı durumda olan başkaları da var ama onlar bugün cezalandırılıyorlar ve ifade özgürlüğü sınırlandırılıyor.

- Ben değerli dostuma şunu söylemek isterim. Yargıya bir suç duyurusunda bulunduğu zaman yargı araştırmış ve iş olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır. Diğerlerinde ise, belirttiğim gibi yazılarından dolayı değil, çeşitli suç örgütleri ve darbecilerle olan ilişkileri nedeniyle bir yargı süreci söz konusudur. Yargı tarafından değerlendirildiği için, yürütme söz konusudur. Gereği yapılmış, tutukluluk sürecinde ise daha yeni belgelerin ortaya çıktığını yargının yaptığı açıklamalardan duyuyoruz. Temenni ederim ki, böyle şeyler çıkmasın. Ancak şunu söylemeliyim ki, uzun süreli tutukluluk konusunda rahatsızlığımız var, en kısa zamanda çözümlenmesini istiyoruz.

"İMAMIN ORDUSU KİTABI"

Soru: Kadın teşkilatına değindiniz ama heyetinizde hiç kadın olmadığını tespit ediyorum. Umarım gelecek sefer heyetinizde kadınlar da olur. Basın özgürlüğünün önemini vurguladınız. (İmamın Ordusu) kitabı sansüre uğradı ve Ahmet Şık isimli gazeteci tutuklandı. Bunun sebebini bize açıklar mısınız? Yayından önce önce yapılan sansürün ve yazarının tutuklanmasının sebebini açıklar mısınız?

- Heyetimizde bayan arkadaşlarım burada.  Ben bugün buraya sadece şahsım ve iki bakan arkadaşımla geldim. Bayan milletvekili arkadaşlarım da konsey üyesi olarak buradalar.  Dedim ya önyargılardan arındırılmış bir yapı çok çok önemli. Az önce sorduğunuz  kitapla ilgili, bu kitapları toplatan ben değilim. Bu basılmamış kitapla ilgili  bu tutuklanan medya mensuplarının belge, bilgileri dediğimiz olay var ya, işte bu  belge ve bilgiler ardından neyin geldiğini gösteriyor ki yargı, yürütmeye 'burada  şöyle bir hazırlık var, hemen siz bu hazırlığın üzerine gidin' diyor ve o  hazırlığın üzerine gidildiğinde ortaya bu çıkıyor.

Bombayı kullanmak suçtur ama bombanın hazırlanmasındaki malzemeleri kullanmak da suçtur. Diyelim ki bir yerde bombanın kullanılmasında ne varsa,  fitilinden ta diğer maddelerine varıncaya kadar ne varsa bunun ihbarı gelmişse,  güvenlik güçleri gidip bunları toplamaz mı, almaz mı? Çünkü bu da bir suç teşkil  etmektedir. Gider onları alır. Burada da eğer daha önce gelmiş belgeler ve  bilgiler içerisinde bu tür hazırlıkların olduğu varsa, yargı da bununla ilgili  kararını vermiştir ve güvenlik güçlerimizden 'şu adreste böyle bir hazırlık vardır, gidin bu hazırlığı alın gelin' demiştir. Bu hazırlık daha sonra internet sitelerine kitap olarak adeta girmiştir ve internet sitelerinde de bunun içinde neler olduğu ortadadır. Bu gerçekleri herhalde görmek isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Bu, yürütmenin yapmış olduğu bir eylem değil, yargının almış olduğu bir karardır. Burada şunu söylemek zorundayım, hep işimize geldiğinde bağımsız  yargıdan bahsediyoruz, bağımsız yargıyı her yerde savunuyoruz ama Türkiye'ye  gelince, Türkiye'de bağımsız yargı istemiyorsunuz. Ya? Yürütmeye bağımlı bir yargı istiyorsunuz. Kusura bakmayın yürütmeye bağımlı bir yargı yok. Bağımsız bir yargı var, bağımsız yargı da görevini yerine getiriyor. Olayın aslı budur.”

"SEÇİM BARAJINI SİZE SORACAK DEĞİLİZ"

Soru: Ben Avrupa solundanım. Sizi  kutlamak istiyorum, Türk hükümetinin hem Türkiye'de hem de uluslararası  platformda yaptıklarından dolayı. Demokratik değişimden yana olduğunuzu  söylediniz. Ancak buna saygılıysanız neden Türkiye'deki seçim yasasındaki yüzde  10'luk barajı indiremediniz?

- Önce ben de size çok teşekkür ediyorum. Benim savıma, tezime  katılmayabilirsiniz. Ben sizin tezime katılmanızı zaten beklemiyorum ama buna saygı duyarım. Ben şiir okuduğum için hapse girmiş bir liderim. 4 ay gittim  hapiste yattım. Çıktım ondan sonra partimizi kurduk ve seçim kazandık. 8,5 yıldır da halkımın büyük teveccühü ile iktidardayız. Bunun en güzel değerlendirmesini halk yapıyor. Halkım bu değerlendirmeyi bu şekilde yaptığına göre demek ki burada  bir incelik var. Yüzde 10 barajını koyan benim partim değil, biz de yüzde 10  barajıyla geldik. Biz geldiğimizde bu baraj vardı. Partimizi kurduk ve 16 ay sonra da iktidar olduk. Bu bir gerçeği gösteriyor, bu kadar kısa zamanda böyle  bir parti yüzde 10 barajına rağmen nasıl oldu da Türkiye'de iktidar oldu?

Biz sol kanatta ve sağ kanatta veya uçlarda kalmadık. Biz Türkiye'de  merkez siyaset yaptık ve halkımızın tamamını kucakladık. Türküyle, Kürdüyle,  Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Romanıyla hepsini kucakladık. Ama  bakın ben şu anda Fransa'da Romanların buradan ihraç edildiğini, kovulduğunu  görüyorum. Demokrasi bu mu? Fransa'da şu anda kişisel inanç özgürlüklerine  saygının olmadığını görüyorum. İnanç özgürlüğü bu mu? Türkiye'yi bu noktada  yargılama gayreti içerisine girenler, önce kendilerine bir baksınlar, kendilerini  önce bir değerlendirsinler. Ondan sonra da bizi yargılasınlar.

Yüzde 10 barajını indirmek veya indirmemek demokrasi ile ilintili bir  konu değildir. Şu anda Avrupa'da yüzde 8, yüzde 7 barajı da var, olabilir. Ama  biz ülkemizin istikrarı için, güveni için böyle bir adımı devam ettirme kararı  almışız. Halkımızda da bunun karşılığı var. Çünkü bizden önce tek başına  iktidarların olduğu dönemde Türkiye'nin çıtası hep yükselmiş, koalisyon  hükümetlerinin olduğu dönemlerde de hep gerileme dönemi başlamıştır. Biz şu anda  bir yükselişin içerisindeyiz. Ülkemize yeni sıkıntılar yaşatmak istemiyoruz. Yeri  geldiği zaman bu barajın biraz düşürülmesi gerekirse onu da yine halkımızla  müzakeresini yaparız ama onu size soracak değiliz. Halkımızla müzakeresini  yaparız, halkımızla da kararını veririz. Halkımız bize 'indirin' diyorsa  indiririz. Halkımız bize 'böyle devam edin' diyorsa böyle devam ederiz. Kararını  verecek olan 74 milyonluk Türkiye'dir. Bu bakımdan değerlendirmenizi istiyoruz. Çünkü biz şu anda geldiğimiz yerlere kolay gelmedik, bunun çok bedelini ödedik, yeni bedeller de ödemek istemiyoruz. En ileri demokrasiyi de Türkiye yakalıyor. Örnek bir ülke olma mücadelesini de sürdürüyor. Parti ise bizde parti var, seçimse en geniş anlamda seçim var. Biz de hiçbir partiye yasak yok, isteyen  istediği zaman istediği gibi partisini kuruyor. İstediği gibi seçimlere giriyor  ama bir etnik parti değiliz, bölgesel parti değiliz. Ülkemizin tamamında varız,  tüm insanlarına hitap ediyoruz. Bu şekilde de mücadelemizi tamamıyla bir  kriterler içinde sürdürüyoruz.

"ARKADAŞ TÜRKİYE'YE DE FRANSIZ"

Fransa'daki iktidar partisi Halk Hareketi Birliği’nden (UMP) Muriel Marland-Militello'nunsorusu: Bütün dini azınlıkların eşit olarak ibadet yerlerine erişim haklarının, dinlerini ifade etme haklarını yaşayabilmeleri için  bize nasıl bir güvence getirebilirsiniz?

- Sizi ben Türkiye'ye davet etmek isterim. Türkiye'yi yakından  takip etmiyorsunuz. Duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Zannediyorum, arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız... Bizde böyle güzel bir söz var: Türkiye'ye çok Fransızsınız.

Ortodoks Patriği seçilmesi Lozan Anlaşması'na göre Sensinot Meclisi'nde yapılır. Sensinot Meclisi, Lozan Anlaşması'na göre TC vatandaşı olmak  durumundadır. TC vatandaşı olmadığı halde şu andaki Ortodoks Patriğinin seçimine  biz göz yumduk. Ben bundan önceki Başbakan değerli dostum Karamanlis'e şunu  söyledim: 'Söyleyin, müracaat etsinler. Vatandaşlığa alalım, Lozan'ı çiğniyorlar,  Lozan'ı çiğnetmeyelim.' O dönem olmadı. Şimdi değerli dostum Yorgo'ya da aynı  şeyi söyledim, 'Bunları vatandaşlığa alalım, bu işi meşrulaştıralım.' Daha sonra  bunu Patriğe de söyledim. 'Lütfen müracaat etsinler, bunları vatandaşımız  yapalım.' Sonunda müracaat ettiler, şu anda bizim vatandaşımız durumundalar.

Bununla kalmadık. Dediler ki 'Sümela Manastırı'nda ayin yapmak  istiyoruz.' 'Hay hay' dedim. Geçen yıl Sümela Manastırı'nda gittiler Sayın  Patrik, tüm heyetiyle beraber, yaklaşık 3 bin kişi filan orada ayinlerini  yaptılar. Aynı şekilde Tarsus'ta Alman dostlarımız bizden ricada bulundular. 'Her  yıl burada ayinlerinizi yapabilirsiniz' dedik. Onların bu şekilde önünü açtık,  onlar orada ayinlerini yapıyorlar. Aynı şekilde Van'da Ermeni Ortodoks Kilisesi  yıkılmak üzereydi. O kiliseyi kendi kasamızdan restorasyonunu yaptırmak suretiyle  orayı da ibadete açtık. Daha başka örnek vereyim mi? Ülkemizde bulunan ne kadar  farklı dini azınlık varsa hepsinin ibadetini yapma noktasında garantisi benim,  sigortası benim. Hepsi ibadetini rahatlıkla yapar. Onların sigortası  durumundayız. Bizim iktidarımız bunu başarmıştır. Kimse bu noktada 'biz  ibaretimizi yapamıyor durumdayız' diyemez. Eğer derse, hakikaten bize karşı bu  saygısızlık olur. Kim diyorsa haberim olsun, bizzat ilgileneceğim, bizzat takip  edeceğim. Bu kadar açık konuşuyorum.

ERMENİSTAN PROTOKOLLERİ

Soru: Türkiye Ermenistan'la protokol imzaladı. İmzanızın anlamı nedir? Eğer sınırların açılmasını doğrudan Yukarı Karabağ ihtilafının çözülmesine bağlarsanız bu protokol ne işe yarar? Bu sınırın açılmaması sizi taraf haline getirmiyor mu? Kars'taki, halklar arasındaki dostluğu simgeleyen bazı anıtların kaldırılmasını nasıl açıklıyorsunuz?”

- Sınırın kapalı tutulması veya açılması konusuyla ilgili olarak Ermenistan halkının hak ve hukukunu koruma noktasında bizim kendi taahhütlerimiz var. Ve biz dost, kardeş Azerbaycan halkının hakkını ve hukukunu da Ermenistan'a yediremeyiz bu kadar açık konuşuyorum. Protokolde zaten hedeflenen de budur. Önce bu adımların atılması lazım, bu adımlar atıldığı anda da biz kapıları açmaya hazırız. Onun için Minsk üçlüsünü biz sürekli olarak hep göreve davet ettik. Minsk üçlüsü bu görevini yerine getirsin. Ve onlar bu görevi,  Amerika, Rusya, Fransa, yerine getirdiği anda çözüme ulaşırız. Ama onlar bu  görevi yerine getirmediği takdirde tabii ki bu süreç zorlaşıyor.

Şu anda benim ülkemde 70 bin civarında Ermeni vatandaşım var. Ama bunların yanında  vatandaş olmayan 40 bin civarında da Ermeni var. Biz bunları ülkemizden Ermenistan'a geri göndermiyoruz. Bunları ülkemizde şu anda tutuyoruz.  İstesek gönderebiliriz. Niye? Çünkü imkansızlıkları sebebiyle bizim ülkemize geldiler. Ve şu anda ülkemizdeler. Öyle zannediyorum ki belki bunları da bilmiyorsunuz. Bunları da bilmenizi istiyorum. Ve biz protokolü yaparken buradaki  soruna çözüm bulmak için bu adımı attık. Ama ben de görüşmelerin belli noktasına katıldım, fakat bakıyorum ki Ermenistan yönetimi bu noktada diasporaya karşı çok  ciddi bir ürkeklik içerisinde. Bizim ise kimseden bir ürkekliğimiz söz konusu  değil. Eğer Ermenistan yönetimi Ermeni diasporasına karşı bu ürkekliğini  atabilirse öyle zannediyorum ki bu işi çözmek daha kolay olacaktır. Bu yapıldığı  zaman hemen kapılar da açılır, çözümler çok daha süratle gelişebilir. Yoksa bizim  Ermenistan'a karşı kin ve nefret gibi bir şeyimiz, duygumuz söz konusu değildir.  Bunu da hatırlatmak isterim.

ENTEGRASYONA EVET, ASİMİLASYONA HAYIR

Soru: Sizin kültürel asimilasyon ve entegrasyonla ilgili düşüncelerinizi sormak istiyorum.

- Ben kendi vatandaşlarıma şunu söylüyorum, dün akşam da Fransa’da yaşayan vatandaşlarıma şunu söyledim; Fransa'da bir defa entegrasyonu sağlamalısınız. Entegrasyon noktasında en ufak bir sıkıntı olmamalı hem Fransız halkı açısından hem de sizin buradaki yaşam koşullarınız açısından. Bu Almanya’daki vatandaşlarımız için de aynı. Orada bizim 2 milyon 700 bin vatandaşımız var. Entegrasyon noktasında hep teşvik ediyoruz, ben de, bakan arkadaşlarım da, milletvekili arkadaşlarım da. Ama kültürel noktada asimilasyona gelince onun karşısındayız. Ne biz kendi ülkemizdeki farklı ülkelerin veya farklı dinlerin, farklı milletlerin insanlarını asimile etmeye çalışırız ne de kendi insanımızın farklı ülkelerde asimile edilmesi çalışmalarına sıcak bakarız. Bunu yanlış buluyoruz.

Soru: Ülkenizin bölgedeki güçlü etkisini ve Avrupa Birliği adaylığını da dikkate alarak, acaba biraz daha açıklar mısınız, Türkiye kendi başına ve başkalarıyla işbirliği içinde Ortadoğu'da demokrasiyi hangi adımlarla gerçekleştirecektir?

- Son referandum olayıyla 12 Eylül 2010, biz bir söylemi öne çıkardık, bu  da ileri demokrasi söylemiydi. İleri demokrasi için de Türkiye atılması gereken  adımları önce 26 maddede yapmış olduğu anayasa değişikliği ile atmış bulunuyor.  Fakat bu yeterli değil. Şimdi 12 Haziran'da bizde genel seçimler var, bu genel  seçimlerden sonra daha köklü bir anayasa değişikliği ile bir sürecin içerisine  gireceğiz. Ve bu sürecin içerisinde bir şeyi özellikle vurguluyoruz, o da şudur;  demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içerisinde özellikle etnik ayrımcılığa  kesinlikle yer verilmemesi, bölgesel ayrımcılığa asla yer verilmemesi, dinsel  ayrımcılığa, ki bunları biz kırmızı çizgilerimiz olarak görüyoruz. Etnik  milliyetçiliğe karşıyız, bölgesel milliyetçiliğe karşıyız, dinsel milliyetçiliğe  karşıyız. Dönemimizde, şu 8, 8.5 yıllık iktidarımızda bunu gerçekleştirmenin de  mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye bu değişimi bu dönüşümü yaşıyor.

Tabii bölgede bir çok ülkeler artık bizimle farklı iletişim içerisine girdiler. 'Siz bunu nasıl gerçekleştirdiniz, bu kurumsallaşmayı nasıl yaptınız?', özellikle 'AK Parti modeli nedir, bunu bize anlatır mısınız?' ve bunun için  bizden gelip eğitim alanlar var.
 

7

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;