EŞİNİZ İSTEĞE BAĞLIYA 46 AY PRİM ÖDEYEBİLİR

Cumartesi, 15 Mayıs 2010 - 05:00

Soru: Eşim 9 Ağustos 1954 doğumlu. 1 Aralık 1973’te SSK’lı oldu. 935 gün prim ödedi. Eşimi isteğe bağlı prim ödeyerek nasıl emekli edebilirim? Ne kadar prim gerekiyor? Hüseyin GÜMÜŞEL

Cevap:
Eşiniz 8 Eylül 1999 itibarıyla 18 yıldan fazla süredir sigortalı olduğundan, bu tarihte uygulamaya konan ve emekli olmayı zorlaştıran kanuna tabi değil. Eski kanun hükümlerinde emekli olacak.
Eşiniz eski yasaya göre, yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabi. Eşiniz 2665 gün daha prim ödeyerek ödemesini 3600 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.
1 Ekim 2008’den itibaren isteğe bağlı prim ödemeleri 4/b sigortasına (Bağ-Kur) sayıldığından, eşiniz bu şartlarla emekli olabilmek için 1380 gün (46 ay) isteğe bağlı prim ödedikten sonra, kalan 1285 gün prim eksiğini sigortalı bir işte çalışarak tamamlamalı.

15 yıl prim ödemesiyle 58 yaşında emekli olabilirsiniz
Soru: 21 Ekim 1955 doğumluyum. 20 Nisan 1982’de Bağ-Kur’lu oldum. 29 Temmuz 1983’te Bağ-Kur’u kapattım. 3 yıl 3 ay 9 gün prim ödedim. 26 Haziran 1996’dan itibaren tekrar Bağ-Kur’lu oldum. 16 yıl 10 ay prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Günay CAN

Cevap:
Bağ-Kur’dan iki şekilde emekli olabilirsiniz: 1) 25 tam yıl prim ve 54 yaş şartlarına tabi olarak. Prim ödemenizi 25 tam yıla tamamlayacağınız tarihte, 2) 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme ve 58 yaş şartına tabi olarak, prim ödemeniz yeterli olduğundan, 58 yaşınızı dolduracağınız 21 Ekim 2013’te yaş haddinden emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olacağınızdan, ikinci seçenek avantajlı.

Eşiniz 10 ay prim ödedikten sonra 58 yaşı beklemesi gerek
Soru: Eşim, 23 Haziran 1989’da Bağ-Kur’lu oldu. 13 Eylül 1999’da Bağ-Kur’dan ayrıldı. 25 Mayıs 2006’dan beri isteğe bağlı prim ödüyor. Yaşı 53 olan eşim ne zaman emekli olabilir? Yüksel ÖNCÜL

Cevap:
Eşiniz iki şekilde emekli olabilir: 1) 5 yıl 10 ay daha prim ödeyerek prim ödemesini 20 yıla tamamlayacağı tarihte (20 tam yıl prim ve 48 yaş şartlarına tabi olarak), 2) 10 ay daha prim ödeyerek, ödemesini 15 tam yıla tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte. İkinci seçenek avantajlı görünüyor.

Hatalı yatan aylıkları çekmeniz başınızı derde sokar
Soru: 1985 doğumluyum. Üniversite mezunuyum. 2006’da öğrenimim sırasında babamın vefat etmesiyle Emekli Sandığı’ndan dul ve yetim aylığı almaya başladım. 16 Eylül 2009’da mezun oldum. Mezun olmama müteakip maaşımın kesilmesi için Emekli Sandığı genel müdürlüğüne mezuniyet belgemin fotokopisi ile birlikte 2 kez dilekçe yazdım.
Ancak maaşım halen kesilmedi ve maaşımı çekebilmekteyim. Ayrıca 1 Aralık 2009’da vatani görevimi yerine getirmek için askeri birliğime katıldım. Acaba maaşımın kesilmemesi askerliğimden dolayı mıdır? Ayrıca yatırılan paraları çekersem ileride herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım? Selçuk DEMİR

Cevap:
Malul olanlar hariç, erkek çocuklara yetim aylığı, yaş ve öğrenim süreleri dikkate alınarak şartlı olarak bağlanmaktadır. Yetim aylığı yüksek öğrenimde en fazla 25 yaşını doldurana kadar ödenmektedir. Eylül 2009’da mezun olduysanız, aylığınızın 1 Ekim 2009’dan itibaren kesilmesi gerekiyordu. Asker olmanız aylığınızın kesilmesine engel teşkil etmez.
Belirttiğiniz gibi hâlâ aylıklarınız gönderiliyorsa, bu bir hatadan kaynaklanıyor olmalı. Fakat, kurumun hatalı aylık göndermesi bu aylıkları almanızı gerektirmez. Aksi takdirde, Ekim 2009’dan sonraki döneme ait aylıklar borç çıkarılıp kanuni faiziyle birlikte tahsili yoluna gidilir.
Alacağınız aylıkların faiziyle birlikte istenmesinin yanında, hakkınızda suç duyurusunda dahi bulunulabilir. Bu nedenle, aylıkları kesinlikle çekmemeniz ve önceki dilekçelerinizin akıbetini de sorarak, durumunuzu sosyal güvenlik kurumuna yeniden bildirmenizde yarar var.

Vergide tebliğin yapıldığı gün, süre hesabına dâhil edilmez
Soru: Vergi dairesinden vergi borcu için ödeme emri tebliğ edildiğinde, 7 günlük itiraz süresinin hesaplanmasında, tebligatın yapıldığı gün, süre hesabında dikkate alınıyor mu? Mikail

Cevap:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 8’inci maddesi ‘Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur’ hükmünü, Vergi Usul Kanunu’nun ‘Sürelerin Hesaplanması’ başlıklı 18’inci maddesi de ‘Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:
1- Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz...’ hükmünü içermektedir. 6183 sayılı ve 213 sayılı kanunların çok açık olan bu hükümlerine göre, ödeme emrinin tebliğ edildiği gün, ödeme emrine itiraz süresi olan 7 günlük sürenin hesabında dikkate alınmaz. 7 günün hesabında ilk gün tebliğ günü değil, tebliği takip eden gün başlar.

Staj sigortası başlangıç sayılmıyor
Soru: 1 Eylül 1987’de sanat okulunda 2’nci sınıfta staja başladım. SSK numarası aldım. Yalnız bu arada prim ödenmemiş. Çalışmakta olduğum işyerlerinde bu numarayla devam ediyorum. Emekli olurken bu ilk başlama tarihim mi baz alınacak? Yoksa ilk prim ödenildiği tarih mi? Dursun Ali ENGİN

Cevap:
Staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarına) prim ödenmediğinden emeklilik açısından başlangıç sayılmaz. Bu dönemde kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenerek stajyerin hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı riskleri sigortalanmış olur.
Ayrıca bu dönemde verilen sigorta sicil numarası ve sigorta sicil kartı emekli olana kadar kullanılır. Emeklilik açısından başlangıç tarihi, uzun vadeli sigorta kollarına ilk defa prim ödenen gündür. Sonuç olarak, emekliliğinize esas alınacak başlangıç tarihiniz, çalışmakta olduğunuz işyerinde adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen gündür.

Emekli olacağınız yaşı 48’e çekemezsiniz
Soru: 15 Mart 1964 doğumluyum. 4 Mart 1981’de SSK’lı oldum. 521 gün prim ödedim. 20 Ocak 1986’da Bağ-Kur’lu oldum. 30 Mayıs 1995’te çıkış yaptım. 1 Eylül 1996’da tekrar Bağ-Kur’a başladım. 22 yıl 9 ay 26 gün Bağ-Kur, 521 gün SSK ve 550 gün askerliğimi de ilave edersem, emekli olacağım yaşı 48’e çekebilir miyim? Salih

Cevap:
Emekli olacağınız yaşı 48’e çekmeniz mümkün değil. Askerliğinizi borçlanmanız halinde 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. 51 yaşınızı dolduracağınız 15 Mart 2015’te emekli olabilirsiniz.