Esnaf 'hal'e uğramadan sebze-meyve alabilecek

Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, sebze ve meyve ticaretindeki sorunları kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyor

Esnaf 'hal'e uğramadan sebze-meyve alabilecek

İŞLEM USULÜ DEĞİŞİYOR

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nı görüşmeye başladı. Düzenleme sebze ve meyvelerin hallerde işlem görme usulünü değiştirecek. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bu tasarıyla, sebze ve meyve ticareti sektörünün sorunlarını sadece bugün için değil, gelecek için de çözeceklerini söyledi. Nihat Ergün, “Tasarının kanunlaşmasıyla birlikte, tarladan sofraya güvenli bir ticaret ve tüketim dönemi başlatıyoruz” dedi.

YÜZDE 70'İ KAYITDIŞI

Nihat Ergün, Türkiye’nin ürettiği sebze ve meyvenin yüzde 5’ini ihraç ettiğini belirterek, “Ülke içinde kalan miktarın yüzde 25’i tüketim merkezlerine ulaşamadan pazarlama sürecinde zayi oluyor. Yani her yıl 10 milyar TL’ye yakın bir değer kaybına maruz kalıyoruz” dedi. İç pazara sürülen sebze ve meyvenin yüzde 30’unun toptancı hallerinde işlem gördüğünü ifade eden Ergün, kalan yüzde 70’lik kısmının ise kayıtdışı pazarlandığını, bu kayıtdışılığın karşılığının da 16 milyar TL olduğunu bildirdi.

VERGİDE İNDİRİM OLACAK

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, tasarıyla, malların toptancı hale bildirimi esası getirildiğini söyledi. Bu şekilde toptancıya hal dışında da alım satım yapmanın önünün açıldığını belirten Nihat Ergün, “Hallerin zayıflatılması gibi bir niyetimiz yok. Mevcut uygulamayla hallerde satılan mallardan yüzde 2, hal dışında satılan mallardan yüzde 15 oranında hal rüsumu alınıyor. Yeni düzenleme, bu işlem maliyetlerinde de önemli bir indirim sağlayacak. Artık hallerde satılan mallardan yüzde 1, hal dışında satılan mallardan ise yüzde 2 hal rüsumu alınacak” dedi.

MERKEZİ HAL KAYIT SİSTEMİ KURULUYOR

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, tasarının öngördüğü başka önemli düzenlemenin de bakanlık bünyesinde oluşturulacak merkezi hal kayıt sisteminin kurulması olduğunu belirtti. Merkezi hal kayıt sisteminin elektronik ortamda oluşturulacağını dile getiren Nihat Ergün, bu sisteminin kurulmasıyla alım ve satıma konu olan malların miktar ve fiyatlarına ulaşabilmeyi, meslek mensuplarını kayıt altına almayı amaçladıklarını bildirdi.

HER ÜRÜNÜN BİR KÜNYESİ OLACAK

Nihat Ergün, tasarıda yer alan en önemli düzenlemelerden birisinin, malların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla ürün künyesi uygulaması getirilmesi olduğunu vurguladı. Nihat Ergün, “Ürün künyesi malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu ve varsa sertifika bilgilerini kapsayacaktır. Satıcılar, ürün künyelerini malların kap veya ambalajlarında bulundurmakla yükümlü olacaklar” diye zonuştu.

2