Ev hayvanları artık pasaportla seyahat edecek

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, insan ve hayvan sağlığının korunması için, ev hayvanlarının, ulusal ve uluslararası seyahatlerine ilişkin yeni şartlar getiriyor

11 Haziran 2011, Cumartesi 09:46
A A

 AB’ye uygun olarak hazırlanan yeni düzenlemede, kedi, köpek ve gelincik olarak sayılan ev hayvanları, dövme veya mikroçip ile kimliklendirilecek ve uluslararası alanda yetkili veteriner hekim tarafından düzenlenecek pasaport ile seyahat edecek.

Düzenleme uyarınca, kedi ve köpek yanında, Türkiye’de olmamasına karşın, AB’de yaygın olarak evlerde beslenen ve kemirgen bir hayvan olan gelincik de "ev hayvanı" olarak sayıldı.

Evcil hayvanlar, şimdiye kadar yurtdışına giderken, sahiplerinin talebi üzerine, veteriner hekimler tarafından sağlanan pasaport ile seyahat ederken, yeni düzenleme ile pasaport zorunlu hale getiriliyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, "Ev Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı. Yönetmelik taslağı, ev hayvanlarının (kedi, köpek ve gelincik) yolcu beraberinde ticari olmayan hareketlerinde sağlık yönünden yapılan resmi kontrolleri yasal bir mevzuat çerçevesinde AB standartlarına uyumlaştırmak suretiyle güçlendirmek, bu yolla insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve türe özgü hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak için ev hayvanlarının hareketlerinde uygulanacak sağlık şartları ve yapılacak kontrollere dair usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik, ev hayvanlarının "ülke içerisindeki hareketleri", "Türkiye’den AB’ye hareketleri", "Türkiye’den AB üyesi olmayan ülkelere hareketleri", "Türkiye’ye hareketleri"nde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ile ilgili kuralları kapsıyor. Yönetmelik, kümes hayvanları dışındaki diğer kuşların ülkeye girişlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ile ilgili kurallara halel getirmeden uygulanacak. Hayvan sağlık şartları ile ilgili olmayan hükümler ve bazı tür ve ırkların hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin hükümler, bu yönetmelikten etkilenmeyecek.

Yönetmelikte, "ev hayvanı’, "sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar" olarak tanımlandı. Yetkililer, süs ve sergileme amacıyla ithal edilen hayvanlara yönelik mevzuat çalışmasının devam ettiğini söyledi.

EV HAYVANININ DÖVMESİ VEYA MİKROÇİPİ OLACAK

Taslağa göre, ev hayvanı olarak beslenen köpekler, kediler ve dağ gelincikleri, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemine (mikroçip) sahip olacak. Hayvanın elektronik kimliklendirme sistemi ile kimliklendirilmesi durumunda, okuyucunun (transponder) yönetmelikte belirtilen uluslararası standartlara uygun olacak. Hayvanın kimliği, hayvan sahibinin adını ve adresini belirleyecek ayrıntıları içerecek. Bu uygulamaya ilişkin geçiş sürelerini bakanlık belirleyecek. Kuduz aşılaması ve rapelleri, yönetmeliğe uygun olarak yürütülecek. Köpeklerin ülke içinde hareketinde, sahipleri, seyahat ederken yanında söz konusu köpeğe ait bir kimlik belgesi taşıyacak ve yetkili makamlar tarafından sorulması durumunda, hayvana ait kimlik belgesi gösterilecek. Kimliklendirme sistemi, daha sonra kediler için de yaygınlaştırılacak.

ULUSLARARASI SEYAHAT, PASAPORT İLE YAPILACAK

Ev hayvanlarına, uluslararası seyahatleri için, yetkilendirilmiş veterinerler tarafından, bakanlığın belirlediği şekil ve içerikte, hayvanı açık olarak tanımlayan ve yönetmelik çerçevesinde kontrol edilecek hususlar konusunda ev hayvanının durumunu belgeleyen "pasaport" verilecek. Türkiye’den AB’ye (Birleşik Krallık, İrlanda ve İsveç hariç) götürülecek evcil hayvanlarda, 3 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinde, hayvanlar; bakanlık tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış veteriner sağlık sertifikasına sahip olacak. Ayrıca, elektronik kimliklendirme sistemi (mikroçip) ile kimliklendirilecek. Hayvanlara, yetkili bir veteriner hekim tarafından verilen pasaport eşlik edecek. Bu pasaport, yetkili bir veteriner tarafından uygulanmış olan kuduz aşısının süresinin halen geçerli olduğunu doğrulayacak. Yaşı 3 aylıktan küçük, kuduz hastalığına karşı aşılanmamış kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerine, söz konusu hayvanların anneleri ile birlikte yolculuk etmeleri ve varış ülkesinin talep ettiği sağlık şartlarının karşılanması şartı izin verilecek.

Taslakta, Türkiye’den Birleşik Krallık, İrlanda ve İsveç’e gidecek kedi, köpek ve gelinciklere, sağlık şartlarını taşısa bile varış ülkesinde karantina uygulandığı hatırlatıldı. Ev hayvanları, Türkiye’den AB üye ülkeleri dışındaki ülkelere hareketlerinde, gidecekleri ülkenin ulusal mevzuatına tabi olacak. Hayvan sahibi, varış ülkesinin yetkili makamına veya ülkenin Türkiye’de bulunan temsilciliğine, gereken bilgileri en az 6 ay önceden soracak ve gereken işlemleri yapacak.

EV HAYVANLARI TÜRKİYE’YE NASIL GİRECEK?

Taslağa göre, Türkiye’ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberi girişi, ancak bakanlık tarafından belirlenmiş olan giriş kapılarından gerçekleştirilecek. Kedi, köpek ve gelincikler, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi (mikroçip) ile kimliklendirilecek, kuduz aşısı yapılmış ve bu aşı etkin olacak. Orijin ülke veteriner servisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış bir veteriner sağlık sertifikası ve pasaportu bulunacak. Türkiye’ye aşılanmamış 3 aylıktan küçük kedi, köpek ve gelinciklerin girişine, hayvanların getirildiği ülkenin kuduz hastalığına ilişkin statüsü göz önüne alınarak bakanlığın belirlediği sağlık şartlarının karşılanması şartı ile izin verilebilecek.

Omurgasızlar (arılar ve kabuklular hariç), tropik süs balıkları, amfibiler, sürüngenler, kuşlar (kümes hayvanları hariç), memelilerin (kemirgenler ve evcil tavşanlar) yolcu beraberi ülkeye girişine ilişkin usul ve esaslar, bakanlıkça ayrıca belirlenecek. Türkiye’ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberi girişine ilişkin kontroller, ilgili gümrük müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülecek.

Yapılan kontroller sonucunda, girişi uygun bulunmayan hayvanlar, menşe ülkeye geri gönderilecek ya da geri gönderilmesi veya izole edilmesi mümkün olmayan hayvanlara, tazminatsız olarak ötenazi yapılacak. Taslakta, bakanlar kurulu kararı uyarınca, evcil hayvanlardan (kedi, köpek ve kuş) toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığının, yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla ithalat rejimine tabi tutulmadan getirilebildiği hatırlatıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;