Evlatlık mirasçıdır

Cuma, 18 Haziran 2010 - 05:00

13 yaşında biri evlat edinilmiş. Biz ölenin akrabası olarak bunu sonradan nüfus kaydı geldiğinde öğreniyoruz. Ancak evlat edinilen çocuğun soyadı ölenle aynı. Bu normal mi? Bir de evlat edinen öldüğünde tüm miras evlatlığa kalır mı? E.E.

Bahsettiğiniz küçük, evlat edinildiğinde evlatlık alanın soyadını alır. Bu yasaldır. Evlat edinmeden sizin haberiniz olmamış olabilir; zira yakınlık durumunuzu bilmiyorum ama evlatlık ilişkisi kurulurken yakınlarından izin almak veya bilgi vermek gibi bir mecburiyet yoktur. Dolayısı ile haberiniz olmaz. Evlatlığın mirasçılığına gelince. Evlatlık mirasçıdır. Zaten evlatlık ilişkisinin kurulmasından maksat normal bir aile yapısına en yakın aile birliğini oluşturmaktır. O halde evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olduğu gibi kendi ailesinin de mirasçısıdır. Bu durumda miras bırakanın birinci derece mirasçısı bulunduğu için ikinci derece mirasçılara miras kalmaz.

Talep yeterli

Arsa tapusundan kat irtifak ve kat mülkiyet tapusuna geçmek için ne yapmalıyız? N.B.

Arsa tapusu derken acaba okuyucum amacını doğrumu ifade ediyor? Bunu şunun için sordum. Kat irtifak tapusu, kat mülkiyetine bir geçiş dönemidir. Bir bina inşa edilirken önce kat irtifak tapusu alınır. Kat irtifak tapusunda, cinsi hanesinde ‘arsa’ yazar. Vatandaş buna arsa tapusu der. Oysa bu bir kat irtifak tapusudur. Dolayısı ile okuyucum ilgili tapu senedine o gözle baksın. Yeni çıkarılmış bir tapu ise tapu senedinin orta yerinde üç kutucuk görecek. Bunlardan biri devre mülkü, biri kat irtifakını, üçüncüsü ise kat mülkiyetini gösterir. Bunlardan hangisinin içinde bir çarpı varsa bu tapu o mülkiyeti ifade eder. Ellerindeki tapuda arsa yazıyor olabilir ama bu bir kat irtifak tapusu olabilir. Bir ihtimal gerçekten halen arsanın tapusu ise kat irtifakına geçmek için tapuda yapılacak talep yeterlidir. Kat mülkiyetine geçmek için ise iskan izninin alınması şarttır. İskan izni alındıktan sonra yine tapuda talepte bulunulur. Ancak tekrar hatırlatayım. Bunları yapmak mecburi değil isteğe bağlıdır.