'Eylemcilere yardım eden doktorlara hapis cezası'

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sağlık Torba Yasa Tasarısı'ndaki 33. madde Türkiye'deki ve dünyadaki hekimlerin tepkisine neden oldu

'Eylemcilere yardım eden doktorlara hapis cezası'

Sağlık Bakanlığı hazırladığı torba tasarıya "ruhsatsız sağlık hizmeti veren hekimlere 1 ila 3 yıl hapis cezası" öngören bir madde ekleyince sağlık örgütleri tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, bunun Gezi Parkı düzenlemesi olduğunu ileri sürerken, hekimlere bu tür durumlarda ‘müdahale etme, edersen seni hem hapis hem de para cezası ile cezalandırırım’ denildiğini söyledi.

Aysel Alp'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, meclis gündeminde bulunan Sağlık Torba Yasa Tasarısı, sadece Türkleri değil, dünya hekimlerini de ayağa kaldırdı. Tasarısı’nın 33. Maddesinde 'acil sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar' düzeltmesi bile uluslararası sağlık ve insan hakları örgütlerinin tepkisini dindirmedi.

Tasarının 33. maddesi, “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor.

Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları İçin Hekimler, İngiliz Tabip Odası, Alman Tabip Odası, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi yöneticileri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e 19 Kasım tarihli bir mektup gönderdiler.

Türkiye’de acil durum sağlık hizmetleri verilmesini suç sayacak 33. maddenin tamamen tasarıdan çıkarılmasını isteyen örgütlerin mektubunda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Böyle bir düzenleme vasıflı sağlık meslek mensuplarının mesleklerini bağımsız biçimde yapmalarını tüm Türkiye’de suç haline getirecek ve sağlık bakanlığı’na Türkiye’deki sağlıkla ilgili uygulamalar üzerinde eşi görülmemiş bir denetim yetkisi verecektir. Ayrıca, acil durumlarda tıbbi bakıma ilişkin uluslararası standartlar ulaşımın varlığını ya da yokluğunu değil tıbbi ihtiyacı esas alır. Yasa tasarısındaki 33. Maddeye göre, herhangi bir gösteri sırasında resmi ambulans bulunması, ehil ve bağımsız hekimlerin acil tıbbi hizmet vermelerini engelleyici bir gerekçe sayılacağı gibi, ihtiyacı olanlara Uluslararası Tıbbi Etik Kodu gereği acil yardım sağlayanlar da kovuşturmaya maruz kalacaklardır."

3 MİLYON HAPİS 2 MİLYON LİRA CEZA

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, bunun Gezi Parkı düzenlemesi olduğunu ileri sürerken, hekimlere bu tür durumlarda ‘müdahale etme, edersen seni hem hapis hem de para cezası ile cezalandırırım’ denildiğini söyledi. 3 yıla kadar hapis cezası verileceği gibi hakimin takdirine göre de 20 bin güne kadar adli para cezası verilmesini içeren bu hükmün, korkutmak ve sindirmek amacı taşıdığını belirten İlhan, “İdari para cezası, hakimin takdirine göre günlük 20 ila 100 lira arasında değişiyor. 100 liraya takdir ederse, 20 bin günlük cezanın bedeli 2 milyon lira oluyor. Bir hekim bunu nasıl ödesin” diye sordu.