Fakirim ama mutluyum

Halkın yüzde 52.9'unun ihtiyaçlarını zor karşıladığı Türkiye'de 'Mutlu musunuz?' sorusuna 'Evet' yanıtını verenlerin oranı yüzde 85.4. Kadınların yüzde 87.7'si erkeklerin yüzde 83'ü mutlu

Fakirim ama mutluyum

Geçinmek çok zor ama...

Halkın yarısının zor geçindiği Türkiye’de mutluluk düzeyi yüksek çıktı. İstatistik Kurumu’nun 2009 araştırmasına göre halkın yüzde 85.4’ü kendini mutlu hissediyor.

7546 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, mutluluk, ‘acı, keder, ızdırabın yokluğu, bunların yerine sevinç neşe ve tatmin duygularının varlığıyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali’ tanımıyla ele alındı.

2008 rakamları daha iyi

Ankete katılanların yüzde 31.1’i orta düzeyde mutlu, yüzde 46.6’sı mutlu, yüzde 7.7’si çok mutlu olduğunu söyledi. Ancak aynı araştırma halkın yüzde 52.9’unun geliriyle geçinemediğini de ortaya çıkardı.

2008’de bireylerin yüzde 30.3’ü orta düzeyde mutlu, yüzde 47.5’i mutlu yüzde 8.2’si de çok mutlu olduğunu ifade etmişti. 2008’de mutsuz olanlar yüzde 11.4 iken, çok mutsuz olanların oranı yüzde 2.5’ti.

2009’da mutsuzlar arttı

2009’da mutsuz olanların oranı yüzde 11.5’e, çok mutsuz olanların oranı yüzde 3.1’e çıktı. 2009’da kadınların yüzde 29.6’sı orta mutlu, yüzde 49.2’si mutlu, yüzde 8.9’u çok mutlu olduğunu söylerken bu oranlar erkeklerde sırasıyla yüzde 32.7, yüzde 43.9, yüzde 6.4 oldu.

Erkeklerin yüzde 13.7’si mutsuz, yüzde 3.4’ü çok mutsuz, kadınların yüzde 9.5’i mutsuz, yüzde 2.8’i çok mutsuz hissettiğini belirtti.