Fatura ödeme merkezlerinin işi zorlaşıyor

Fatura ödeme merkezlerinin işi zorlaşıyor

Türkiye Bankalar Birliği, müşteriler açısından büyük risk oluşturan "Fatura Ödeme Merkezi" ve benzeri isimleri kullanan gerçek ve tüzel kişilere karşı harekete geçti. Mevcut düzenlemelerin verdiği yetkilerini kullanarak yeni bir mesleki tanzim kararı alan ve uyum için 6 ay süre veren TBB, özel bir anlaşmaya dayanmadan bankalar tarafından sunulan olanakları ticari amaçlarla kullanarak EFT, havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme, fatura ödemeleri gibi işlemleri ücret karşılığı sunanları yakın takibe alacak.

Söz konusu düzenlemenin müşteriler açısından önemli riskler taşıyan bu tür işlemler karşısında müşterilerin korunması, bankacılık sektörünün itibarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, bundan dolayı oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.

6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere alınan kararlara göre, bankalar, kendileriyle herhangi bir anlaşma olmadan fatura tahsilatı işlemlerini meslek edinen kuruluşların, internet bankacılığı, kredi kartı ve satış noktası terminali (POS) hizmetlerini kullanmalarına izin vermeyecek.

Bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik olarak şu tedbirler alınacak:

- "Bir gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemesi ve trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenecek. Bir tüzel kişiye ait hesaplardan yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, SGK prim ödemesi ve trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi ya da sıklıkla tekrar eden ve birbiriyle bağlantılı olması halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenecek.

- Kısıtlamalara uyumun, düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir izleme ve kontrol sistemi oluşturulacak. Yapılan kontroller sonucunda, bankaların sunmuş oldukları hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenecek. Kredi kartı ile yapılan işlemler de aynı şekilde kontrol edilerek, fatura üreten kurumların internet sitelerinden ayda toplam 20 adetten fazla fatura ödemesi yapıldığı tespit edilen kredi kartları, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı açısından incelenip, ve kredi kartı iptali dahil gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenecek. FÖM olarak çalıştığı tespit edilen işyerlerine POS cihazı verilmeyecek. FÖM olarak çalıştığı daha sonra tespit edilen işyerine ait POS cihazı geri alınacak."