Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na, kulüplerin gecikmiş ödemelere ilişkin yükümlülükleri maddesi eklendi.

20 Mart 2015, Cuma 18:22
A A
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu, FIFA’nın 23 Ocak 2015 tarihli genelgesi uyarınca, gecikmiş ödemelere ilişkin yükümlülükleri, mükerrer 22. madde olarak talimata dahil etti. Bir kulübün gecikmiş ödemesi bulunduğunun kabulü için alacaklının (futbolcu veya kulüp) gecikmiş alacağına ilişkin, borçlu kulübe noter onaylı yazılı bir ihtar çekmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az 10 günlük bir süre tanımasının zorunlu olduğu belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sözleşmeden doğan haklı bir gerekçe olmaksızın, mali yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre geciktiren kulüplere, ihtar, kınama, para cezası, transfer ve tescil yasağı gibi yaptırımlar uygulayacak.

Borçlu kulübe ilk ihlalde ihtar, ikinci ihlalde kınama ve para cezası, üçüncü ihlalde bir transfer ve tescil döneminde yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ile para cezası, ihlalin üçten fazla tekerrürü halinde ise iki transfer ve tescil döneminde yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ile para cezası verilecek.

İhlalin ağırlığına göre bu yaptırımların ayrı ayrı veya birlikte uygulanabileceği, ihlalin tekrarının ağırlaştırıcı sebep olarak var sayıldığı, bu durumda daha ağır cezalar verilebileceği kaydedildi.

Ulusal veya uluslararası herhangi bir yeni futbolcu transfer ve tescil yasağının uygulanması, altı aydan iki yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi içerisinde, transfer ve tescil yasağının ertelenmesinden faydalanan kulübün bu madde kapsamında başka bir ihlalde bulunması halinde, ertelemenin ortadan kalkacağı ve yetkili kurulun asıl yaptırımın uygulanmasına hükmedeceği, bu yaptırıma yeni ihlal için öngörülen yaptırımın da ekleneceği duyuruldu.

Bu maddenin uygulanmasının, bu talimat kapsamında sözleşme ilişkisinin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, gecikmiş alacağı olan futbolcuların veya kulüplerin, yazılı olarak TFF’ye başvurarak borçlu kulüp hakkında disiplin sürecinin işletilmesini talep edebileceği belirtildi.

Başvuruların belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının TFF’nin disiplin müfettişleri tarafından usul yönünden inceleneceği, şartları taşıyan başvuruların PFDK’ya sevk edileceği vurgulandı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;