Geçici işçi düzenlemesi Anayasa'ya aykırı

Danıştay, Tekel işçilerinin karşı çıktığı 4/C'nin iptalini istedi

Geçici işçi düzenlemesi Anayasa'ya aykırı

Çalışma hakkını korumuyor

Tekel işçilerinin gece-gündüz sokakta yatarak karşı çıktığı, hükümetin ise kaldırmamakta kararlı davrandığı ‘geçici personel’ (4/C) statüsünü, Danıştay, Anayasa’ya aykırı buldu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, “Haksız, keyfi işten çıkarmaya karşı koruyan iş güvencesi ve sosyal güvenlik hakkını düzenlemeyen bir yasanın, çalışma hakkını koruduğundan söz edilemez” denildi.

İş güvencesi tanımlanıyor

Başvuruda, insanın yaşama hakkının bir parçası olan çalışma hakkını korumanın, devlete ödev olarak verildiğini belirten Danıştay, çalışma hakkın ancak iş güvencesi ve sosyal güvenlikle beraber var olabileceğini vurguladı.

Kararda, memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerini düzenleyen yasalardan ayrı olarak, 4/C’de, sosyal güvenlik hakkı ile iş güvencesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, söz konusu düzenlemeyi yapma yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmesinin de yanlış olduğu belirtildi.

Kurallara bağlanmak zorunda

Kararda, bir istihdam şeklinin yasayla yalnızca adını koyup, düzenleme yetkisini Bakanlar Kurulu’na bırakan düzenlemenin, Anayasa’nın 2, 7, 13, 17, 48 ve 49’uncu maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

Danıştay, devletin, 4/C kapsamındaki personelin hukuki statüsünü belirlemek için, memur ve işçilere ilişkin güvencelerin benzerlerini çerçeve bir yasa ile kurallara bağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nden, ‘giderilmesi olanaksız zararlar doğurabilecek ‘4/C’nin iptali istendi.

2