Gerçeker: Yüce Divan görevi Yargıtay'a verilmeli

Gerçeker: Yüce Divan görevi Yargıtay'a verilmeli

07 Eylül 2009, Pazartesi 14:30
A A

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesi’nin işlevinin Anayasa Yargısı ile sınırlı olması gerektiğine dikkat çekerek Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi gerektiğini ifade etti.
Gerçeker, Adli Yargı Yılının açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada yargının tarafsızlığı konusunda devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak her kesimin hassasiyet göstermesini sağlayacak yeni önlemler alınması gerektiğini kaydetti. "Şüphesiz yargı da eleştirilebilir" diyen Gerçeker, "Yargı ile ilgili ‘haber’ niteliğinin ötesinde ‘yorum’ yapılırken, bu ayrımın gözetilmesi ve çok özen gösterilmesi gerekmektedir. Yargı ile ilgili haberlerde, gerçeklere dayanılmalı, doğruluğu ispatlanabilmeli, tarafsız davranılmalıdır. Yorum sübjektif bir kavram olduğundan asla gerçekleri çarpıtmamalıdır. Yargılamanın devamı sırasında yapılan yorumların ‘Adil Yargılanma Hakkı’nı ihlale neden olacağı bilinmelidir. Yargıya intikal eden konular hakkında yanlış ya da eksik bilgilerle yapılan yorumlar, yönlendirici yayınlar, kamuoyunu yanlış yönde etkilediği gibi; mahkemeler üzerinde de bir baskı unsuru olarak ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

ADLİ TIP ÖZERKLEŞTİRİLMELİ

Son zamanlarda aldığı kararlarla gündeme gelen Adli Tıp Kurumu’na da değinen Gerçeker, şunları söyledi:
"Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar yerinde olmakla beraber, ülkemiz hukukuna katkıları dikkate alınarak Adalet Bakanlığına bağlı bir kuruluş olmaktan çıkarılıp, mali, idari ve bilimsel özerkliğinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapılması yararlı olacaktır. Taşra örgütünün yeterli donanım ve örgütlenmeye kavuşturulamamış olması, adli tıp hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini güçleştirmektedir."

YÜCE DİVAN GÖREVİ YARGITAY’A VERİLMELİ

Anayasa Mahkemesi’nin işlevinin Anayasa Yargısı ile sınırlı olması gerektiğini dile getiren Gerçeker, Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi gerektiğini ifade etti. Gerçeker, şöyle konuştu:
"Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarla ilgili olarak yeni bir düzenlemenin yapılması gereği 9. Kalkınma Planı özel ihtisas komisyonu raporunda yer almıştır. Yargılama birliği güçlü yargının vazgeçilmez bir ilkesidir. Bu birliğin sağlandığı ülkelerde güçlü yargıya, güçlü devlet ve bireye, güçlü demokrasiye ulaşılmış, hukukun üstünlüğü ilkesi yaşama geçirilebilmiştir. Mevzuatımızda bu ilkeden sapmanın en önemli örneğini Yüce Divan müessesesi oluşturmaktadır. Çağımızda ceza hukuku, diğer hukuk dallarından ayrı, hukuk kavramlarını kendi amacına göre tanımlayan özerk bir dal haline gelmiştir. Yargıtay’ın yıllardan beri baktığı davaların nitelikleri ve sayıları, Yargıtay üyelerinin yetişme biçimleri ile donanımları nazara alındığında Yüce Divan görevinin, yargılama birliğinin bir gereği olarak, yargılanacak kişiler bakımından oluşturacağı hukuksal güvence de dikkate alınmak suretiyle Yargıtay’a verilmesi zorunlu hale gelmiştir ve doğru olan da budur.
Anayasa mahkemesinin kuruluş amacı Anayasa Yargısı olduğuna göre işlevinin de Anayasa Yargısı ile sınırlı olması gerekir.
Yüce Divan yetkisinin daha önce Anayasa Mahkemesine verilmiş olması, yanlışlığın sürdürülmesine gerekçe olamaz. Bu düzenleme Hukuk Devleti ilkelerine uygun düşmemektedir. 4709 sayılı Kanunla Anayasa’nın 36/1. maddesi değiştirilerek ‘adil yargılanma hakkı’ temel hak olarak Anayasamızda yerini almıştır. Temel insan hakları kapsamında bulunan adil yargılanma hakkının gereği olarak Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi gerekmektedir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;